Inspiratieontbijt: onderwijs en bedrijfsleven in de regio!

Het inspiratieontbijt op 11 november 2016 heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio weer een stapje dichterbij gebracht. Het OTP doet in opdracht van de Regio Groningen-Assen en de Eemsdelta een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio.

De sessie werd georganiseerd door het OTP tijdens het Let's Gro Festival en vond plaats bij het Heyerdahl College waar circa 50 vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid op tijd voor waren opgestaan. Wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn deed namens de Regio Groningen-Assen de opening en vervolgens gaf Irma Noorbergen van het OTP een sneak-preview van de eerste resultaten.

 

Vervolgens werkten de aanwezigen in ontspannen tafelgesprekken enkele thema’s uit. Deze sessie zelf demonstreerde enkele van de belangrijkste conclusies: het belang van echte ontmoeting, van uitwisseling van kennis en ervaring en van korte lijntjes. Alle aanwezigen deelden in ieder geval de wil om zich in te zetten voor een betere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in deze regio.

Overall conclusie was voornamelijk: Niet het wiel telkens zelf uitvinden, maar elkaar opzoeken en de beste ideeën versterken en omarmen. Hier is man – en organisatiekracht voor nodig, goede (online) tools om elkaar te vinden en kennis van elkaars successen en ervaringen. En echte ontmoetingen zoals deze geslaagde ontbijtsessie zijn onontbeerlijk!

Het volledige verslag is hieronder te lezen.

Verslag Inspiratieontbijt 11 november 2016

 

Regio Groningen-Assen