Regionale arbeidsmarkt: hoe bedrijven en talenten elkaar optimaal kunnen vinden en vasthouden

Op 13 april is het Economisch Platform bij Resato International BV in Assen. De kerngroep ondernemers heeft er voor gekozen om het thema ‘arbeidsmarkt’ centraal te stellen. Een interessant en actueel thema waarbij deze keer vooral aandacht is voor de grote uitdaging hoe onze economie en arbeidsmarkt ook in de toekomst goed op elkaar aan blijven sluiten. Tijdens het Economisch Platform gaan we graag de uitdaging aan hoe we in onze regio er voor kunnen zorgen dat bedrijven en talenten elkaar optimaal kunnen vinden en vasthouden. Komt u ook?

De feiten op een rij
Uit de businessmodel-analyse Regio Groningen-Assen (gemaakt door Jester Strategy) komt naar voren dat het arbeidsaanbod zowel als kracht én als kwetsbaarheid wordt gezien. Met Groningen als studentenstad, en de regio als aantrekkelijk woongebied, hebben we sterke punten in handen. Tegelijk wordt de spoeling van gekwalificeerd personeel als dun ervaren evenals ook de uitstroom van het MBO. Er wordt groot belang gehecht aan het hebben van ‘21st century skills’ zoals het flexibel opleiden van mensen en het ‘leven lang leren’. Dat de arbeidsmarkt een actueel thema is, blijkt ook uit het SER-adviesrapport over de Noordelijke arbeidsmarkt dat begin februari is verschenen.Economisch Platform

De Nederlandse economie groeide in 2016 met 2,1%, de sterkste groei sinds 2008. Door krachtiger te groeien dan alle omringende landen, maakt Nederland haar titel als meest concurrerende economie van de Europese Unie waar. De werkgelegenheid nam in het laatste kwartaal met 53.000 banen toe. Mede hierdoor kende 2016 de sterkste daling van de werkloosheid sinds tien jaar. In die context is een goed functionerende arbeidsmarkt meer dan ooit cruciaal voor de economie van onze regio.

Technologische vernieuwingen veranderen de arbeidsmarkt fundamenteel. Onder meer automatisering en digitalisering leiden er in alle economische sectoren toe dat de werkgelegenheid verandert en dat er minder banen ontstaan. Banen verdwijnen door automatisering maar tegelijk ontstaan ook nieuwe kansen en werkgelegenheid. Tegelijk wordt voor de komende jaren een grote krapte verwacht op delen van de arbeidsmarkt en wordt een ‘battle for talent’ verwacht. Kortom: voldoende uitdagingen om mee aan de slag te gaan!

'Het Economisch Platform heeft als doel de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven.'

Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u hier

 

Regio Groningen-Assen