Basisscholen in de regio werken aan ‘techniek, talent & energie’

TECHNIEK, TALENT EN ENERGIE is het onderwijsprogramma rond energietransitie voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool dat het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt neemt. Energie wordt voor de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp gebracht.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft dit onderwijsprogramma ontwikkeld en de afgelopen jaren is dit op tal van basisscholen in Noord-Nederland uitgerold. Het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen heeft dit project in 2013 ‘geadopteerd’ en met een bijdrage gezorgd voor verlaging van de financiële drempel voor basisscholen in de regio. Inmiddels zijn doen bijna 100 scholen in de regio mee aan het techniekkarprogramma.

Tijdens een van de eerste bijeenkomsten van het Platform in 2013 stond het thema ‘kiezen voor techniek’ op de agenda. Met de deelnemers vanuit bedrijfsleven, onderwijs en overheid is gesproken over hoe talent van de toekomst meer geïnteresseerd kan worden voor technische beroepen. Het onderwijsprogramma ‘techniek, talent & energie’ is hier een concrete vervolgstap in geweest.

Grietha de Boer, programmamanager Wetenschap en Techniek bij de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool en coördinator van Bètapunt Noord, geeft aan dat deze doorlopende leerlijn uniek is in Nederland en dat we als regio hiermee voorop lopen. Recent is ook gestart met de uitrol hiervan in de rest van het land. Zij geeft verder aan: “Het mooie van het project is dat het vanuit het onderwijs zelf is gekomen en ontwikkeld. Maar vooral ook dat de kinderen er ontzettend enthousiast door worden. De docenten geven terug dat het prachtig is dat er veel verschillende werkvormen beschikbaar zijn, zowel in de techniekkar (die fysiek op school staat) als ook digitaal. Verder wordt het heel positief gevonden dat het programma niet naast de ‘gewone’ vakken loopt maar hiermee geïntegreerd is. Zo wordt in groep 5 gewerkt met een bingo waarin taal en techniek worden gecombineerd en in andere klassen wordt energie fysiek gekoppeld aan de gymlessen."

De betrokkenheid vanuit het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke rol gespeeld. Grietha: ” Het getuigt van visie dat vanuit het bedrijfsleven aandacht is voor het primair onderwijs! Daarnaast heeft de (financiële) betrokkenheid gezorgd voor een belangrijke stimulans in de uitrol van het lesprogramma. De meeste scholen, zeker in het begin, kwamen uit de directe regio.”

Regio Groningen-Assen