Economisch Platform: ‘cross-overs tussen (slimme) mobiliteit en economie’

Op 12 oktober a.s. om 17 uur is de volgende bijeenkomst van het Economisch Platform. U bent van harte uitgenodigd! Het thema is ‘cross-overs tussen (slimme) mobiliteit en economie’. Uiteraard is er een goed programma en een lekker hapje eten op een bijzondere locatie in onze regio! De bijeenkomst wordt gehouden in de RLS 1957, de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde.

Mobiliteit in de regio
Bereikbaarheid van de regio staat volop in de schijnwerpers, niet in de laatste plaats vanwege de enorme investeringen en projecten die momenteel in uitvoering zijn. Tegelijk is de wereld van mobiliteit enorm in beweging en verschuift de focus van ‘investeringen in infrastructuur’ naar ‘investeringen in innovatie en nieuwe toepassingen’. 

De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren heel snel gaan. Termen als autonoom vervoer, Talking Traffic, Intelligente TransportSystemen (ITS) en Beter Benutten  komen met grote regelmaat voorbij en zijn ook  in onze regio actueel. Daarbij staan (logischerwijs) maatschappelijke opgaven centraal, maar er wordt ook steeds vaker gesproken over de economische kansen die deze ontwikkelingen bieden.

Vraagstukken 12 oktober
Graag willen we de verbinding tussen mobiliteit en economie centraal stellen tijdens het Economisch Platform en verkennen welke cross-overs we kunnen versterken of aanjagen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de ontwikkelingen rond mobiliteit ook vertaald worden naar economische kansen? En hoe laten we deze optimaal in onze regio landen? Met deze uitdaging  gaan we graag op 12 oktober met u aan de slag!

Meer informatie over het programma is binnenkort te vinden op http://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/economisch-platform. Hier kunt u zich ook aanmelden.

 

 

 

Regio Groningen-Assen