Marktanalyse werklocaties: waar en hoe werken we in de toekomst?

Afgelopen mei is een nieuwe marktanalyse voor de bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio gestart. Het resultaat moet inzicht bieden in de situatie en ontwikkeling van de  werklocaties. Aan bod komen vragen als: Hoe wordt er in de toekomst gewerkt? En hoe zien de werklocaties van de toekomst eruit? Hoe kunnen we optimaal ruimte bieden aan bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden? En hoe kunnen we er als regio voor zorgen dat we een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn en blijven? 

Regio Groningen-Assen en de Gemeente Groningen hebben Bureau Buiten gevraagd hier onderzoek naar te doen. Het uiteindelijke doel is om bedrijven in onze regio de beste werklocaties te kunnen bieden, ze optimaal te faciliteren bij hun groei en daarbij flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Waarom een nieuwe marktanalyse?
Aanleiding voor het laten opstellen van een nieuwe marktanalyse was de uitgifte van bedrijfskavels die nog altijd achterblijft bij de verwachtingen en het (geplande) aanbod. Dit is opmerkelijk aangezien de economie in de regio weer lijkt aan te trekken. Tegelijk is te zien dat de economie en maatschappij snel veranderen en dat de ruimtevraag van bedrijven lijkt te veranderen. Een vergelijkbaar onderzoek is afgelopen jaar ook gedaan naar de regionale woningmarkt. 

In dit artikel een interview met Joost Hagens, directeur van Bureau Buiten, over zijn ervaringen met dit soort onderzoeken en zijn eerste kijk op onze regio. Bureau Buiten is een adviesbureau voor economie en omgeving met veel ervaring in het doen van marktanalyses. Lees hier het interview.

Regio Groningen-Assen