Verborgen innovatiepotentieel: een inventarisatie van innovatieve bedrijven in de regio

In opdracht van Regio Groningen-Assen (en in samenwerking met de steden Groningen en Assen) heeft Q-modus BV  een onderzoek gedaan naar het innovatiepotentieel van de regio. Met de Innovatiespotter is een brede inventarisatie gemaakt van organisaties in de regio met economisch potentieel, zoals topsectoren.

Door in kaart te brengen welke organisaties zich bezighouden met innovatiethema’s, zijn praktische handvaten beschikbaar voor het ontwikkelen, monitoren en uitvoeren van economisch beleid (zoals innovatie- en topsectorenbeleid). Dit onderzoek is het eerste in Nederland waarbij top-sectorbedrijven binnen de gehele regionale bedrijvenpopulatie zijn geïdentificeerd in plaats van binnen een aantal sectoren. 

Waarom een Innovatiespotter in de regio?
Afgelopen jaar heeft Q-modus met de Innovatiespotter een regioscan in Regio Groningen-Assen uitgevoerd om beter inzicht in het innovatielandschap in de regio te krijgen. Het doel hiermee is om innovatieve en economisch interessante bedrijven in de regio in kaart te brengen, en in het verlengde daarvan ook stappen te zetten om deze bedrijven beter te kunnen faciliteren. Zo zijn afgelopen jaar een tweetal matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd. Begin juli zijn tijdens een brainstormsessie met noordelijke stakeholders (o.a. provincies, NOM, SNN en onderwijsinstellingen) de resultaten gedeeld en besproken. Duidelijk werd dat de innovatiespotter met name van praktische waarde is bij innovatiebeleid. Aangegeven werd dat men contact kan leggen met nieuwe en interessante bedrijven en dat makkelijker onderlinge relaties gelegd kunnen worden.

Verder biedt de innovatiespotter nieuwe inzichten in het innovatielandschap. Naast de big data aanpak van de Innovatiespotter, worden ook de analyses van het CBS gebruikt. Voor Regio Groningen-Assen zijn door de innovatiespotter meer organisaties gevonden binnen de thema’s Chemie, Energie, Life Sciences & Health en Water dan met een selectie op basis van SBI-codes. Dit heeft mede te maken met het cross-sectorale karakter van deze Topsectoren en het verschil tussen de methodes. Het CBS laat geen cross-sectorale activiteiten zien en de Innovatiespotter kan dat wél. De Innovatiespotter zoekt in alle organisaties naar Topsectoractiviteiten, ongeacht de sector waarin het bedrijf traditioneel wordt ingedeeld. Ook wordt inzicht geboden in cross-sectorale relaties en laat het onderzoek zien dat veel, zo niet de meeste, bedrijven actief zijn binnen verschillende sectoren. Het onderzoek van de innovatiespotter is hier [link maken] te downloaden. 

Wat is de Innovatiespotter?
De Innovatiespotter voorziet in de behoefte om sneller, vollediger en actueler overzicht te verkrijgen en te behouden van organisaties rondom innovatie- en technologiethema’s. De Innovatiespotter verzamelt en indexeert data over alle ruim twee miljoen organisaties in Nederland. Met big data-methodes wordt binnen deze data gezocht naar innovatie- en technologie-activiteiten bij alle organisaties. De aanpak gaat uit van alle actuele bedrijfsactiviteiten en biedt daardoor de mogelijkheid om cross-sectorale activiteiten op te sporen. De Innovatiespotter kijkt met deze aanpak breder dan de traditionele indeling op basis van het Standaard Bedrijfsindeling (SBI), maar filtert verfijnder waardoor innovatieve organisaties en hun actuele activiteiten beter zichtbaar worden.

Regio Groningen-Assen