Regio Groningen-Assen in woord en beeld

Regio Groningen-Assen geeft aan de 14 deelnemers een terugblik op 2016 en een doorkijk naar 2017.
Bekijk de inhoudsopgave voor een uitgebreid overzicht.

Slider

In dit jaarverslag

Afgeronde projecten in 2016

Vervoer: slim en groen

Wat doen we in 2017?

Projecten in uitvoering

Economisch Platform

2016: in vogelvlucht

Kwaliteit Stad & Land

Waar zijn we trots op?

Toelichting op de jaarrekening

Afgeronde projecten in 2016

Bus op de vluchtstrook A28

Bus op de vluchtstrook A28

Bus/treinknooppunt station Winsum

Bus/treinknooppunt station Winsum

Bushalte Hooge Meeren ZZ Hoogezand-Sappemeer

Bushalte Hooge Meeren ZZ Hoogezand-Sappemeer

Collectie Veenhuizen

Fietsroute plus Groningen-Bedum

Fietsroute plus Groningen-Bedum

Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum

Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum

Kunstmanifestatie Drente (Into Nature)

Kunstmanifestatie Drente (Into Nature)

Realisatie ecologische verbindingszone Ter Borch

Realisatie ecologische verbindingszone Ter Borch

Station Europapark

Station Europapark

Uitbreiding P+R Haren

Uitbreiding P+R Haren

Uitvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd

Uitvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd

Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps en stadsranden

Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps en stadsranden

Verkeersmanagement Ring Groningen

Verkeersmanagement Ring Groningen

Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen

Versterking recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen

Woldwijk Ten Boer

Projecten in uitvoering

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop

Bereikbaarheid Station Bedum

Bereikbaarheid Station Bedum

Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren

Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren

Centrumplan Bedum

Centrumplan Leek-Nietap en Albertsbaan in Roden

Centrumplan Leek-Nietap en Albertsbaan in Roden

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer-Groningen

Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer-Groningen

Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen

Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation Groningen

Dorpsentree Ten Boer

Dorpsentree Ten Boer

Drukriolering buitengebieden

Drukriolering buitengebieden

Economische & Landschappelijke versterking Hoornsemeer

Economische & Landschappelijke versterking Hoornsemeer

Entree Meerweg Haren

Entree Meerweg Haren

Fietsroute Plus Zuidhorn-Groningen

Fietsroute Plus Zuidhorn-Groningen

Groningen Spoorzone

Groningen Spoorzone

Health Hub Roden

IGS, investeringspakket landschap Leek-Roden

IGS, investeringspakket landschap Leek-Roden

Innovatieboerderij Zuidhorn

Innovatieboerderij Zuidhorn

Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa

Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa

Landgoederen Eelde-Paterswolde

fotografie: Laurence Denderfield

Landgoederen Eelde-Paterswolde

Landschapselementen Haren fase II

Landschapselementen Haren fase II

Pilot onderhoud burgerparticipatie

Pilot onderhoud burgerparticipatie

Programma Beter Benutten

Programma Beter Benutten

Programma FlorijnAs Assen

Programma FlorijnAs Assen

Programma Infra/OV Leek-Roden

Programma Infra/OV Leek-Roden

Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Eelde, Vries en Paterswolde

Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Eelde, Vries en Paterswolde

Slimme inzameling rioolwater

Slimme inzameling rioolwater

Smart Campus Zernike

Stationsgebied Haren

Stationsgebied Haren

Uitkijktoren Onlanden - het Hoge Hert

Uitkijktoren Onlanden - het Hoge Hert

Uitvoering kwaliteitsimpuls stads- en dorpsranden

Uitvoering kwaliteitsimpuls stads- en dorpsranden

Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied

Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied

Wandelnetwerken Middag Humsterland en Westerkwartier

Wandelnetwerken Middag Humsterland en Westerkwartier

De kwaliteit van stad en land behouden en versterken

De vijf belangrijkste resultaten 2016

 1. Woningen Groningen-Assen in trek
 2. Ruimte om te bouwen
 3. Pitchrondes
 4. Ruimtelijke Kansenkaart
 5. IABR2016
Woningen Groningen-Assen in trek

thema stadenland ontwikkelingbevolkingOnderzoek toont aan dat het met de woningmarkt in de regio Groningen-Assen weer goed gaat. De verkoop van bestaande woningen, nieuwe woningen én kavels loopt aanzienlijk beter dan in de crisisjaren. De koopmarkt in Groningen vertoont zelfs overspannen trekjes met hoge verkoopresultaten en extreem korte doorlooptijden. Ook de pers heeft dit positieve nieuws breed opgepakt en hierover geschreven.

Ruimte om te bouwen
Pitchrondes
Ruimtelijke Kansenkaart
IABR 2016

Waar zijn we trots op?

Het vrijwillige samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen bestaat 20 jaar! Regio Groningen-Assen bestaat uit twee provincies (provincies Drenthe en Groningen) en 12 gemeenten (gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn).

In deze regio is het goed werken, goed wonen, goed leven; met bruisende steden in een landschap voor fijnproevers. Om deze dynamiek verder uit te bouwen stimuleert Regio Groningen-Assen innovatieve projecten, bouwt het verder op de rijke verscheidenheid van landschappen, wordt  ingezet op een goede bereikbaarheid en gewerkt aan aantrekkelijke plekken om te wonen. Zo bouwen we de Regio Groningen-Assen uit tot een sterk en robuust netwerk.

De nieuwsbrief is gelanceerd en wordt goed gelezen. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meldt u hier aan.

De economische motor van Noord-Nederland, Regio Groningen-Assen, is een daily urban system. Meer dan een derde deel van de werkgelegenheid van Noord-Nederland bevindt zich in dit stedelijk netwerk en twee op de drie inwoners [1 miljoen] van Noord-Nederland is aangewezen op de hoogwaardige voorzieningen van vooral de centrale stad Groningen. Ook heeft de Regio een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied.

In de regio is een afwisselend natuur- en recreatielandschap aan het ontstaan; een centraal regiolandschap in wording. Het ligt precies op de overgang van hoog naar laag, en verbindt dus de twee landschappen van de regio. Het is het uitloopgebied van de stad, waar een belangrijke wateropgave ligt en fantastische natuurlijke en historische plekken zijn te vinden. De regio heeft hierom altijd een bijzondere aandacht gehad voor dit gebied. 

Realisatie en begroting uitvoeringsinstrumenten

Realisatie 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Vervoer: slim en groen

De vier belangrijkste resultaten 2016

 1. Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen
 2. De reiziger centraal
 3. Partnership Talking Traffic
 4. Beter Benutten
Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen

Het belang van de fiets als schakel in de vervoersketen of als volwaardig alternatief voor de auto wordt steeds breder erkend. Het schaalniveau van de Regio Groningen-Assen biedt, vanwege de opkomst van elektrisch fietsen, goede mogelijkheden om scholieren en werknemers te verleiden de auto te laten staan c.q. minder gebruik te maken van openbaar vervoer. Er is besloten dat er in beeld moet worden gebracht hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht in het regionale fietsroute(plus)netwerk en de (fiets)bereikbaarheid van de hubs binnen de regio. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe de succesvolle stimulering van fietsgebruik door Groningen Bereikbaar en Assen Slim Bereikbaar breder kan worden opgepakt binnen de regio.

De reiziger centraal
Partnership Talking Traffic
Beter Benutten

Wat doen we in 2017?

Verankering van het programma Beter Benutten

Actualisatie van de netwerkanalyse Bereikbaarheid

Op een ingetogen, maar feestelijke manier, 20 jarig bestaan van de Regio Groningen-Assen vieren en bouwstenen voor de toekomst ophalen.

Regionale Innovatieve Projecten

Aanleg Fietsroutes Plus

WoningBehoefteOnderzoek

Bijeenkomsten economisch platform

Marktanalyse bedrijventerreinen

Nieuwe allianties

Uitvoering van meer dan 60 projecten met regiofondsbijdrage van totaal circa 21 miljoen

Economisch Platform

De vijf belangrijkste resultaten 2016

 1. Waardevermeerdering in de regio
 2. Verkenning aansluiting Onderwijs-bedrijfsleven
 3. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 4. Inclusieve arbeidsmarkt
 5. Innovatiespotter
Waardevermeerdering in de regio

Bijeenkomst Economisch Platform 7 april: thema 'Waardevermeerdering in de regio', op zoek naar nieuwe verdienmodellen'. Succesvolle bijeenkomst georganiseerd samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum Ondernemerschap) en gehouden bij Fruitteeltbedrijf Oudebosch in Niehove.

Filmverslag:

En een bijeenkomst Economisch Platform 17 november: in het teken van 'Het vestigingsklimaat van de regio, werken aan ons businessmodel' en gehouden in The Big Building (Groningen).

Filmverslag:

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de kracht en kwetsbaarheid van de regio en waar we in zouden moeten investeren. Uitwerking hiervan wordt samen met Jester Strategy (adviesbureau) en een aantal betrokkenen vanuit het platform opgepakt richting heldere strategie en agenda voor de komende jaren en concrete projecten en activiteiten.

Verkenning aansluiting Onderwijs-bedrijfsleven
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Inclusieve arbeidsmarkt
Innovatiespotter

2016: in vogelvlucht

Januari

Lanceren nieuwe website en maandelijkse nieuwsbrief

Januari

Maart

WoningBehoefteOnderzoek (WBO) vastgesteld door de Stuurgroep

April/ Mei/ Juni

 • IABR 2016
 • Pitch ronde Regionale en Innovatie Projecten

April/ Mei/ Juni

Augustus

Advies ruimtelijk kwaliteit Peter Veenstra verbeeld in Ruimtelijke Kansenkaarten

September

Start Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

September

Oktober

 • Masterclass Omgevingsvisie
 • Mijlpaal Talking Traffic: gunning Partnership

November

 • Bijeenkomst Economisch Platform: in het teken van 'Het vestigingsklimaat van de regio, werken aan ons businessmodel'
 • Pitch ronde Regionale en Innovatie Projecten

November

Regio Groningen-Assen