Onderzoeksbureau Jelster werkt aan het opstellen van een economisch profiel van de regio Groningen-Assen. Naar verwachting is het profiel dit najaar gereed. Een grote groep vertegenwoordigers van allerlei branches en sectoren hebben inmiddels de enquête hiervoor ontvangen en ingevuld, waar we heel blij mee zijn!

Momenteel worden de puntjes op de i gezet van de Mobiliteitsstrategie, in samenwerking met Procap. De strategie staat geagendeerd voor de bestuurlijke overleggen in mei en juni. Hierin staan een aantal acties die we daarop vooruitlopend alvast kunnen gaan oppakken. Het betreft onze visies op deelauto/ deelmobiliteit en smart mobility. 

Het is nog maar drie weken geleden dat onze minister-president tijdens zijn persconferentie het land vertelde dat bijeenkomsten met meer dan honderd personen niet meer zijn toegestaan. Heel veel is tot stilstand gekomen sindsdien, de impact van het coronavirus is voor iedereen voelbaar.

In deze barre tijden is er gelukkig ook nog veel om van te genieten. In de regio Groningen-Assen zijn prachtige natuurgebieden, fraaie dorpen, bijzondere cultuurdragers en sporen van een eeuwenoude geschiedenis te vinden. Waar? Nou overal!

De deadline voor het indienen van projecten voor de regeling Regionale en Innovatieve Projecten en Groeningen is verschoven naar 21 april 2020. De beoordeling van de aanvragen gebeurt digitaal.

Het Regiobureau faciliteert de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie met kennis en ondersteuning bij het proces. Op dit moment wordt door De Zwarte Hond alle relevante informatie verzameld. Dit is vorige week verstuurd aan de leden van het PTW en BOVV voor een check of de juiste informatie wordt gebruikt voor het opstellen van de Verstedelijkingsmodellen.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen