Hoe kunnen we het goederenvervoer in de regio Groningen-assen slimmer en schoner maken? Dat kan alleen maar als we dat samen doen! De RGA steunt daarom de pilot Logistiek Noord: een digitaal kennisplatform waarop partijen succesvolle projecten kunnen delen zodat anderen ervan kunnen leren.
De stad Groningen en Leeuwarden hebben de ambitie om in 2025 zero emissie binnensteden te zijn, en ook elders worden doelen gesteld om de logistiek in binnensteden slimmer en schoner te maken. Er lopen al veel projecten en pilots in de regio, en logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. Ook daarbuiten ligt er een opgave om de goederenstromen schoner en slimmer te verzorgen.

Vrijdag 14 juni van 8.30 tot 13.30 uur is de derde editie van BE SMART BE INTERNATIONAL in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ondernemers die de grenzen over willen naar onze buurlanden - Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken - krijgen met BSBI een vliegende start. Er komen ervaren sprekers aan het woord en er zijn workshops te volgen over alle aspecten van internationaal zakendoen: welke praktische zaken komen kijken bij export naar een specifiek buurland, hoe richt je je internationale marketing in, hoe stel je een exportplan op - en nog veel meer. 

Met een stakeholdersbijeenkomst Fiets op 19 september 2019 wil de RGA met haar partners het onderwerp fietsstimulering meer de aandacht geven. Het doel is een inspiratiesessie te houden waarbij niet de fietsinfrastructuur, maar fietsstimulering centraal staat. Het onderwerp fiets staat in de Regio Groningen-Assen hoog op de agenda. Het is gezond, duurzaam, en met de komst van e-bikes en speedpedelecs ook een steeds beter alternatief voor auto's. Echter is het soms nog wel een uitdaging om de gemiddelde inwoner van de RGA te verleiden voor de fiets te kiezen in plaats van voor de auto.

Strukton Civiel is aangewezen als voorkeursaanbieder voor de grote vernieuwingen en aanpassingen op en rond station Groningen. Daarmee is ook voor een groot deel bekend hoe het station en de omgeving er na de verbouwing uit zien. Het is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Groningen Spoorzone. De komende maanden wordt het aanbiedingsontwerp verder in detail uitgewerkt. De uiteindelijke gunning is naar verwachting eind oktober. Dan is duidelijk of de voorkeursaanbieder de opdracht definitief krijgt.

Groningen profileert zich op het gebied van duurzame mobiliteit: de gemeente Groningen heeft de ambitie om voor 2025 haar stadslogistiek volledig zero-emissie te laten zijn, en om voor 2035 een zero-emissie gemeente te hebben. Een hele opgave, die zich niet alleen beperkt tot aan de gemeente Groningen maar voor steeds meer stedelijke gebieden in Europa een uitdaging wordt. Daarnaast staat Groningen bekend om haar compacte binnenstad waarin al decennia lang ruimte gegeven wordt aan fietser en voetganger, en dit ook in de toekomst centraal blijft staan. Ook internationaal wordt voor dit thema meer aandacht gevraagd, en hierin is Groningen een heel mooi voorbeeld.

Deelnemers van het programma Gafilevrij hebben sinds de start van het programma in september samen al 10.000 keer de spits gemeden. Vorige week heeft de Gafilevrij-teller de 10.000 mijdingen aangetikt en heeft de 10.000e spitsmijder een prijs in ontvangst genomen.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen