Momenteel werkt Regio Groningen - Assen samen met bureau PAU aan een uitvoeringsprogramma voor Groeningen. Groeningen is een bijzonder natuurgebied op de laagveengordel en ligt ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen.

Een Regiomonitor die de gemeenten in de regio Groningen-Assen gaat helpen beter beleid te maken: daarvoor hebben Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) de handen ineen geslagen. Op 23 oktober jl. tekenden ze een intentieverklaring om samen te werken aan de Regiomonitor. Begin volgend jaar wordt het eerste 'dynamisch dashboard' gepresenteerd.

Begin 2020 is Regio Groningen-Assen (RGA) gestart met het maken van een economisch profiel van de regio. De uitkomst zal niemand binnen de regio verrassen: de regio Groningen-Assen onderscheidt zich met de thema's energie, digitalisering en gezondheidseconomie.

Op 14 oktober organiseert de P10 het webinar ‘Green Deal; kansen voor landelijk gebied’ als onderdeel van de European Week of Regions and Cities. Deelnemers leren meer over de kansen die de Europese Green Deal-maatregelen bieden voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van landelijke gebieden.

Green Deal
De Green Deal is het programma van de Europese Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie) is hier verantwoordelijk voor.

Sprekers
De P10 zorgt voor een webinar met bijdragen van interessante sprekers. Zo zal Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans) vertellen over het Europese belang van de Green Deal. Sandra Piesik (architect en directeur van 3 ideas B.V.) staat stil bij het internationale perspectief op klimaat en energie en de rol van het platteland. De derde spreker is Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas, die ingaat op de lokale en regionale kansen van de Green Deal.

European Week of Regions and Cities
De webinar ‘Green Deal; kansen voor landelijk gebied’ is onderdeel van de Europese Week van regio's en steden. Dat is een jaarlijks evenement waarin steden en regio's laten zien dat ze in staat zijn om groei en banen te creëren, het cohesiebeleid van de Europese Unie uit te voeren en het belang van het lokale en regionale niveau voor goed Europees bestuur te bewijzen. Vanwege de voortdurende COVID-maatregelen is de editie van 2020 voornamelijk digitaal. Het webinar van de P10 wordt dan ook via Zoom aangeboden.

P10, de stem van het platteland
Het P10-netwerk is het netwerk van inmiddels 22 grote plattelandsgemeenten en laat de stem van het platteland duidelijk horen. De leden van het netwerk vinden elkaar in de plattelandsvraagstukken waar de gemeenten voor staan. De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel en deelt kennis met haar leden onderling en met andere (externe) partijen.

Praktische informatie webinar
Het webinar is op 14 oktober en duurt van 12.30 tot 14.00 uur. De voertaal is Engels en deelnemers ontvangen na aanmelding de inlogcode voor Zoom, het digitale platform waarop het webinar wordt gegeven. Op de website van de P10 www.p-10.nl vinden geïnteresseerden meer informatie en een aanmeldlink.

Samen met negen andere bedrijven heeft de RGA op 22 oktober jl. een overeenkomst getekend en treedt daarmee officeel toe tot het netwerk van hive mobility. Hive.mobility is het innovatiecentrum voor slimme en duurzame mobiliteit. Een netwerk van partners in Noord-Nederland werkt binnen hive.mobility samen aan de transitie naar een duurzamere en slimmere mobiliteit van goederen en personen.

Groningen Bereikbaar is een van de acht finalisten van de BNR Spitsbrekers-award. Deze award wordt door radiozender BNR toegekend aan het bedrijf dat zijn medewerkers het meest efficiënt uit de file haalt. Groningen Bereikbaar neemt, als collectief van bedrijven en organisaties, deel aan de competitie. 

Stemmen

Er kan tot 1 oktober gestemd worden. Op donderdag 1 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Niet alleen het publiek kan stemmen, een vakjury beslist ook mee wie de Spitsbreker-award 2020 krijgt. Stemmen kan via https://spitsbrekers.nl/stem/

 

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen