Regenwater verdwijnt steeds minder in riool op Euvelgunne

Op 17 september bezochten wethouder Glimina Chakor, Inge Eshuis van Waterschap Hunze en Aa’s, Herman Beerda van Waterschap Noorderzijlvest en Rixta Zwart van Waterbedrijf Groningen het pilotproject Klimaatbestendig Euvelgunne op bedrijventerrein Zuid-Oost. Op het bedrijventerrein is nu bij vier bedrijven de afvoer van het regenwater afgekoppeld van het rioolsysteem. Daarmee wordt wateroverlast in onder andere de binnenstad van Groningen bij hevige regenval verminderd. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Regio Groningen Assen, Bedrijvenvereniging Zuidoost, Hanzehogeschool Groningen en de deelnemende bedrijven. Wethouder Chakor “Ik vind het super dat we samen met zoveel verschillende partners dit voor elkaar krijgen. Samen maken we Groningen stap voor stap klimaatbestendig”. Tijdens het bezoek onthulden de aanwezige bestuurders het bouwbord met de deelnemende bedrijven.

Klimaatbestendig Euvelgunne

Klimaatbestendig Euvelgunne is een pilotproject gericht op het verminderen van de overbelasting van het rioolstelsel in Groningen. Wethouder Chakor: “Wateroverlast wordt door hevige regenval een steeds groter probleem in onze gemeente. Euvelgunne heeft veel verhard oppervlak en levert daardoor een relatief grote bijdrage aan de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Deze koplopers laten zien dat we samen de oplossing in handen hebben.” Schoon regenwater wordt met de maatregelen uit het riool gehouden. Het verdwijnt in de bodem, wordt naar de Hunze geleid of benut voor de spoeling van toiletten.

Deelnemende bedrijven
Bij de eerste vier bedrijven zijn de maatregelen inmiddels gereed. Bij de bedrijven BMN Bouwmaterialen, Salomon’s Metalen, United Care Products en Perkin Elmer is in totaal ongeveer 40.000 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van het rioolsysteem. Dat is circa 25 % van de totale benodigde behoefte. Er wordt gezamenlijk ruim 38.000 m3 regenwater per jaar uit het riool gehouden. De eerste fase van het project wordt daarmee afgesloten. Johan Mooibroek van United Care Products over hun deelname: “We geloven bij UCP in verduurzaming. In dat beleid past het ook om bij te dragen aan het nemen van klimaatmaatregelen. Dit project was een mooie kans voor ons. Het is fijn dat we met ons groene dak een stukje wateroverlast kunnen voorkomen en het houdt onze kantoren ook meteen wat koeler.” 

Bekijk voor meer informatie ook de informatievideo’s over de klimaatadaptieve ontwikkelingen bij de verschillende bedrijven (korte versie (1 min.)

Startup in Residence Noord-Nederland is een innovatieve samenwerking tussen overheden en startups. Startups worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken.

Het CBS heeft voor de gemeenten in de Regio Groningen-Assen informatie toegevoegd aan het Dashboard Verhuisbewegingen. In dit dashboard zijn verhuisbewegingen te zien van personen van 18 jaar of ouder op een interactieve kaart.

De afgelopen jaren heeft Regio Groningen-Assen via de Regeling Regionale en Innovatieve Projecten (REIP) ongeveer 6 miljoen euro bijgedragen aan ruim 46 projecten. Ook de komende jaren blijven we gericht investeren in de projecten die een meerwaarde hebben en bijdragen aan de thema's van de RGA.

Er is een Uitvoeringsprogramma in de maak voor Groeningen: het overkoepelende thema dat bestaat uit verschillende projecten op het gebied van ecologie en economie die de komende jaren vorm zullen krijgen. De betekenis van dit laagveengebied gelegen tussen Groningen en Assen wordt steeds groter: het zijn de longen van de regio.

Met het Rijk is in november 2019 afgesproken dat er in 2020 een plan van aanpak voor schonere logistiek in Noord-Nederland komt en dat er in het Noorden 4 binnensteden zero-emissie binnenstad zijn in 2025. Twee hiervan zijn Groningen en Assen. De RGA coördineert de werkzaamheden. De eerste helft van 2020 is opdracht gegeven aan een 5-tal bureaus om een aantal werkzaamheden te verrichten.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen