Tijdens de ochtendspits in Groningen is het druk in bus en trein. Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar wil studenten daarom stimuleren 's ochtends de e-bike te gebruiken. Dinsdag 6 maart start de organisatie een campagne waarbij studenten worden verleid hun OV-weekkaart om te wisselen voor een weekend OV-kaart waarbij ze vier maanden lang gratis een e-bike met service te leen krijgen.

Het experiment richt zich op mbo-, hbo- of wo-studenten in Groningen die op 10 tot 20 kilometer afstand van de onderwijsinstelling in de stad wonen. Maximaal 100 studenten komen voor de proef in aanmerking om tot aan het eind van dit studiejaar gratis een e-bike van Swapfiets met serviceabonnement te gebruiken. Bovendien kunnen ze in het weekend met het OV door heel Nederland gratis reizen. Via de website www.ebikevoorjou.nl kunnen studenten zich van 6 tot en met 13 maart voor het experiment aanmelden. Het initiatief is afkomstig van Groningen Bereikbaar in samenwerking met onderwijsinstellingen en studentenbelangenverenigingen.

Bereikbaarheid
Gedurende het experiment meet Groningen Bereikbaar het reisgedrag van de deelnemers en vergelijkt het reisgedrag van voor de wissel naar weekend OV met e-bike. Zo onderzoekt de organisatie of studenten bereid zijn in de ochtendspits te gaan fietsen in plaats van met het OV te reizen. Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, zullen forenzen meer gebruikmaken van het openbaar vervoer in en rond de stad. Groningen Bereikbaar wil zo het weekendabonnement voor studenten aantrekkelijker maken en zorgen dat zij minder gebruik maken van het OV in de ochtend. Daarmee moet het experiment bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Groningen.

Beter Benutten
Het experiment is mede gefinancierd vanuit het Beter Benutten programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

Fotobijschrift:
Met de campagne BAE-bike (Before Anything E-bike) worden studenten verleid naar de stad te fietsen in plaats van met het openbaar vervoer te reizen.

 

Automobilisten die op de A7 vanuit Groningen richting Hoogezand rijden, kunnen op hun mobiele telefoon een gesproken bericht krijgen als de Knijpsbrug in Hoogezand open staat. Daarbij krijgen ze een advies voor een alternatieve route. De brug is uitgerust met een kastje, dat doorgeeft als de brug open staat. Automobilisten die de app Flitsmeister op hun telefoon hebben, krijgen hier een melding van.

P+R-terrein Meerstad aan de Driebondsweg in Groningen gaat op 14 oktober open. Automobilisten die uit oostelijke richting naar de stad rijden, kunnen hun voertuig achterlaten op dit nieuwe P+R-terrein en met de bus of fiets de reis vervolgen in de stad. De gratis Park and Ride krijgt ongeveer vierhonderd parkeerplaatsen.

De opening van de P+R was oorspronkelijk gepland op 3 september, maar de realisatie van het parkeerterrein heeft vertraging opgelopen door een slappe ondergrond. Daarnaast is de Driebondsweg afgesloten tot 14 oktober vanwege de aanpassing van rotondes bij de op- en afritten naar de ringweg. Hierdoor is het P+R-terrein tot die datum niet goed bereikbaar voor de bus.

Bus
Vanaf 14 oktober gaat de bus lijn 5 ook langs P+R Meerstad. Alle haltevoorzieningen zijn dan gereed en het parkeerterrein is gedeeltelijk af. Per uur gaan er zes bussen rijden. De lijn 5 rijdt langs het UMCG en het centrum naar het hoofdstation. De gemeente Groningen streeft ernaar de werkzaamheden aan het terrein dit jaar nog af te ronden.

Beter bereikbaar
Aan de randen van de stad liggen naast P+R Meerstad nog eens vijf P+R’s: Europapark, Haren, Hoogkerk, Reitdiep en Kardinge. Ook Zuidhorn heeft een uitgebreide P+R en bij Leek is er een in ontwikkeling. De parkeerlocaties zijn bedoeld om de stad beter bereikbaar te maken voor automobilisten die naar het centrum willen. Vanaf de parkeerterreinen vertrekken er regelmatig bussen naar de binnenstad. Ook staan op de meeste terreinen fietskluizen en afsluitbare fietsenstallingen voor bedrijven. Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar stimuleert het gebruik van de P+R’s en helpt reizigers slim te reizen en de stad bereikbaar te houden.

 

De onderwijsinstellingen in Groningen gaan samen actief bijdragen aan het bereikbaar houden van de stad. Dit hebben ze met elkaar en Groningen Bereikbaar afgesproken in een intentieverklaring die op 29 juni is ondertekend. De onderwijsinstellingen zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.

Nieuwe ontwikkelingen in ‘smart mobility’ volgen elkaar in snel tempo op. Vandaag parkeren auto’s zichzelf in en zijn ze verbonden met elkaar (connected cars). Morgen zijn auto's via de smartphone met bestemmingen verbonden en overmorgen (tussen 2018 en 2022) kan de auto zelfstandig, via de snelweg en in grote delen van de stad, naar elke bestemming rijden. Bekijk hier het filmpje of kijk op de site voor meer informatie.

Op 15 mei is het nieuwe busstation feestelijk geopend door de wethouder Henk Bakker. Het station Zuidhorn is een belangrijk punt op de corridor aan de noord-westkant van de stad Groningen. Fietsers, auto’s, bussen en regionale trein komen daar samen. Vanuit het station Zuidhorn rijdt een rechtstreekse buslijn naar Zernike. Deze lijn vormt daarmee een belangrijk alternatief voor studenten uit Friesland en West Groningen richting Zernike.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen