De afgelopen jaren is de Albertsbaan van een parkeerplaats getransformeerd in een prachtig plein met veel groen, een muziekkoepel en speelruimte voor kinderen. Hierdoor is de nieuwe Albertsbaan een aantrekkelijk verblijfsgebied voor inwoners en gasten van Noordenveld geworden. En zorgt het voor een opwaardering van het centrum van Roden. Wethouder Reint-Jan Auwema heeft samen met gedeputeerde Henk Brink, Sjors van der Heide, voorzitter Wijkbelangenvereniging Centrum Hennie de Heij en voorzitter van de Zakenkring Johan Hummel de vernieuwde Albertsbaan officieel geopend.

In de laatste woningbouwmonitor van de Regio Groningen Assen opnieuw positieve berichten over een aantrekkende koopmarkt en toenemende bouwactiviteit in de regio in het afgelopen jaar. De koopmarkt in Groningen heeft hoge verkoopresultaten en korte doorlooptijden. Ook is er sprake van een duidelijk herstel op de woningmarkt in de gemeenten rondom de stad, dit is in lijn met de landelijke trend. 

Op woensdag 24 mei opende wethouder Wiersema van de gemeente Assen het nieuwe familiepad in Assen. Dit pad is onderdeel van Nationaal Park Toegangspoort Deurze. De toegangspoorten zijn onderdeel van het bezoekersnetwerk van het Nationaal Park en vergroten de toegankelijkheid van het Drentse Aa-gebied. Bezoekers kunnen er hun auto parkeren, gebiedsinformatie krijgen en vanaf deze plek het landschap met de fiets of te voet verkennen. Het pad is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen heeft vanwege haar agenderende rol de regio-adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Peter Veenstra gevraagd om de ruimtelijke kwaliteit van onze regio in kaart te brengen. Tijdens de themabijeenkomst Stad en platteland op 13 maart heeft Peter Veenstra zijn bevindingen in de vorm van kansenkaarten gepresenteerd. Deze kaarten maken onder andere inzichtelijk waar de sterke en zwakke plekken van onze regio zitten.

Natuurmonumenten is gestart met de bouw van een uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Het uitzichtpunt wordt 25 meter hoog. Bij de uitkijktoren komt een parkeerplaats en een wandelpad. Bezoekers van De Onlanden kunnen straks genieten van een wijds uitzicht over het natte natuurgebied dat zich uitstrekt tot aan de stad Groningen.

Bij een pilot Omgevingswet zijn gemeenten, provincies, waterschappen en burgers actief bezig om ervaring op te doen. De deelnemers bepalen zelf het leerdoel en de werkwijze. Resultaten van de pilots zijn beschikbaar.

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen