De Regio Groningen-Assen wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat ons gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. De deadline voor de eerstvolgende ronde is 7 oktober 2019.

Natuurmonumenten werkt dit voorjaar samen met andere landgoedeigenaren aan de verdere verbetering van de beleving van de landgoederen in Eelde en Paterswolde. Er worden nieuwe bomen, struiken en heesters aangeplant en cultuurhistorische elementen gerestaureerd.

Onthulling van het bouwbord, eerste bomen in de tuin en presentaties van innovatief onderzoek op de Dag van de Innovatieboerderij. “Drie dagen geleden stond het gras nog tot aan mijn knieën en nu zijn de contouren van de tuin al zichtbaar. En dat allemaal gedaan met hulp van stagiaires, studenten, cliënten van Stichting De Zijlen en professionals. Dat is de kern van dit project: het verbinden van alle mensen en organisaties die, letterlijk, een steentje bij kan dragen”.

Coöperatie Woldwijk in Ten Boer heeft vaste grond onder de voeten. Als duurzame broedplaats van nieuwe ideeën en initiatieven is deze lokale samenwerking sinds deze week ’55 voetbalvelden’ agrarische grond rijker. Donderdag ondertekenen wethouder Annie Postma en Wout Brinkhuis van de Coöperatieve Vereniging Woldwijk een overeenkomst voor de overdracht van grond én de boerderij in Woldwijk. De ambitie? Uitgroeien tot duurzame broedplaats van Noord-Nederland. Bekijk hier een animatiefilmpje over de duurzame broedplaats Woldwijk.

Ook gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen is erop gebrand een succes te maken van Woldwijk. ,,Ik vind het belangrijk dat initiatieven van onderop komen. Inwoners weten als geen ander wat wel of niet in hun omgeving past. Ik ga de uitwerking van de initiatieven dan ook met grote interesse volgen. Mogelijk kunnen die een voorbeeld zijn voor andere projecten in onze provincie’’. 

De economische crisis gooit roet in het eten van de plannen die de gemeente vanaf 2007 met de woningbouwlocatie heeft. Daarom besluit de raad in 2014 om het gebied van 63 hectare voor twintig jaar beschikbaar te stellen voor duurzame en sociale initiatieven. Om dat in goede banen te leiden is een coöperatie opgericht die het beheer van de grond en de bijbehorende boerderij overneemt. Wethouder Annie Postma is tevreden. ,,Na anderhalf jaar van voorbereiding kan Woldwijk nu echt van start. Het kan een broedplaats worden waar nieuwe dingen uitgeprobeerd worden voor ze op grotere schaal worden toegepast. Denk aan duurzame energie, zorg of experimentele en tijdelijke bouw. Zo wordt Woldwijk een gebied voor permanente tijdelijkheid.’’ 

Profiteren 

Aan ideeën geen gebrek. Talloze bedrijven, organisaties en particulieren tonen interesse. Omdat de raad nadrukkelijk heeft gesteld dat de lokale samenleving ervan moet profiteren en de omgeving er geen schade van mag ondervinden, zijn er selectiecriteria opgesteld. ,,Het resultaat is een keur aan prachtige initiatieven en ideeën’’, aldus de wethouder. ,,Zoals het produceren en verhandelen van lokale producten, het opwekken van duurzame energie, het verbouwen van biobrandstof en het bieden van dagbesteding. De boerderij kan bovendien een plek zijn waar culturele activiteiten plaatsvinden of kleinschalige bedrijvigheid.’’ Een groep inwoners van de gemeente vormt de reflectiegroep en adviseert het bestuur van de coöperatie. 

Aan het werk 

Nu de coöperatie grond en boerderij kan gebruiken is voor voorzitter Wout Brinkhuis een belangrijk moment aangebroken. ,,De juridische basis voor de coöperatie is geregeld. Nu is het tijd om de initiatieven te laten zien die van Woldwijk een succes gaan maken. Wij gaan aan het werk en nieuwe ideeën blijven van harte welkom!’’

 

Vanuit de Regeling Regionale & Innovatieve Projecten zijn aan vier projecten een bijdrage toegekend. De projecten variëren van de aanleg van vijf mountainbikeroutes, bewoners bewust te maken van hun energieverbruik, het ontwikkelen van een natuur- en landschapsboerderij en het ontwikkelen van een nieuwe ontmoetingsplek waar de energietransitie beleefd kan worden.

De onlangs gehouden ronde met pitches was inmiddels alweer de vierde keer. Op deze inspirerende dag kwamen 12 verschillende projecten langs, variërend van het maken van apps tot het realiseren van sociale woningbouw en het creëren van werkgelegenheid voor jongeren. Het advies van de commissie aan de stuurgroep luidde om aan vier projecten een bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen te leveren.Het betreft de volgende 4 projecten:

Grid overzicht
Lijst overzicht
Titel
Titel
Datum
Datum
Regio Groningen-Assen