Organisatie

De Stuurgroep Regio Groningen-Assen bewaakt de strategie die is vastgelegd in de Regiovisie en de gemaakte samenwerkingsafspraken. kaart regio gron assen kernen.pdfRegio Groningen-Assen werkt in de planvorming en in de uitvoering veel samen met andere organisaties, zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, waterschappen, natuurorganisaties en het maatschappelijk middenveld in de regio.

Deelnemers

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier.

Vrijwillige samenwerking, niet vrijblijvend

Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Uitvoeringsprogramma

Regio Groningen-Assen werkt aan een ambitieus programma. De opgaven worden door de deelnemers zelf uitgevoerd. Jaarlijks storten de deelnemers een bijdrage in het regiofonds. Hieruit worden de regionale projecten (mede) gefinancierd. De procedures voor een financiele bijdrage uit het Regiofonds zijn beschreven in het Spelregelkader Regiofonds. Het investeringsprogramma van Regio Groningen-Assen bedraagt tot en met 2020 zo’n € 100 miljoen. Jaarlijks stelt de Stuurgroep een uitvoeringsprogramma vast.

Begroting & verantwoording

De Stuurgroep stelt ieder jaar een begroting op en legt jaarlijks verantwoording met een jaarrekening. Via de colleges worden deze aan raden en Staten gebracht. De digitale jaarstukken kunt u hier inzien.

Stuurgroep Regio Groningen-Assen

E.M. (Mirjam) Wulfse

E.M. (Mirjam) Wulfse

Gedeputeerde Provincie Groningen

Voorzitter

J.N. (Hans) Kuipers

J.N. (Hans) Kuipers

Gedeputeerde Provincie Drenthe

Vice-Voorzitter

E. (Eltjo) Dijkhuis

E. (Eltjo) Dijkhuis

Wethouder gemeente Het Hogeland
J. (José) van Schie

J. (José) van Schie

Wethouder Gemeente Midden-Groningen
R. (Roeland) van der Schaaf

R. (Roeland) van der Schaaf

Wethouder Gemeente Groningen
H. (Henk) Kosters

H. (Henk) Kosters

Wethouder Gemeente Noordenveld
H.A. (Harmke) Vlieg

H.A. (Harmke) Vlieg

Wethouder Gemeente Assen
K. (Karin) Dekker

K. (Karin) Dekker

Wethouder Gemeente Assen
T. (Tjeerd) van Dekken

T. (Tjeerd) van Dekken

Gedeputeerde Provincie Groningen
A. (Ard) van der Tuuk

A. (Ard) van der Tuuk

Burgemeester gemeente Westerkwartier
P. (Paul) de Rook

P. (Paul) de Rook

Wethouder Gemeente Groningen
H. (Henk) Brink

H. (Henk) Brink

Gedeputeerde Provincie Drenthe
P. (Pepijn) Vemer

P. (Pepijn) Vemer

Wethouder Gemeente Tynaarlo
Regio Groningen-Assen