Ruimtelijke transformatie & functiemenging

Bijeenkomsten
 Registratie gesloten
 
39
Datum: 5 april 2018

Locatie: Oude Gracht 1, Veenhuizen

Geachte deelnemers, dames en heren,

Ik nodig u van harte uit voor de volgende bijeenkomst van het Economisch Platform op donderdag 5 april a.s. Daarbij willen we deze keer graag met u van gedachten wisselen over veranderingen in de manier waarop we onze ruimte gebruiken.

De economie verandert. Bedrijven verlaten de traditionele werklocaties en vestigen zich op nieuwe plekken. Plekken waar de ruimte wordt gedeeld met andere functies. De scheiding tussen wonen en werken vervaagt in toenemende mate. Daarbij hebben bedrijven steeds meer behoefte aan flexibiliteit.

Welke ontwikkelingen zien we op dit moment? Wat zijn de wensen en eisen, die bedrijven hebben ten aanzien van hun toekomstige werklocatie? Hoe kan de overheid inspelen op deze ontwikkelingen? En hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit en de belangen van alle gebruikers?

Samen met u hopen we een antwoord op deze vragen te vinden!

Dat doen we op een bijzondere plek: het voormalige Tweede Gesticht in Veenhuizen, waarin nu het Nationaal Gevangenismuseum is gevestigd. Veenhuizen werd in de 19e eeuw ontwikkeld door de Maatschappij van Weldadigheid; een sociaal experiment, bedoeld om arme paupers uit het Westen een nieuwe toekomst te geven!

Programma
16.00   Rondleiding door Veenhuizen met de boevenbus (voor geïnteresseerden)
16.45   Inloop
17.00   Welkom door Joop Boertjens (voorzitter)
17.05   Ruimtelijke transformatie en functiemenging in de Regio:
            - Hoe geeft de gemeente Noordenveld - samen met provincie en rijk - invulling aan de transformatieopgave in Veenhuizen? (Henk
              Kosters, wethouder gemeente Noordenveld)
            - Hoe speelt de gemeente Groningen in haar ruimtelijke strategische koers 'Next City' in op de constant veranderende vraag van
              bedrijven? (Jeroen Westendorp, gemeente Groningen)
17.30   Lezing door Vincent Taapken over een nieuwe visie op de gebouwde omgeving, die meer flexibiliteit biedt, omdat niet het gebruik
            maar de gebruiker centraal staat. Vincent Taapken is ondernemer / projectontwikkelaar en schaduwwethouder Bouwen en
            Stadsontwikkeling van Rotterdam. In 2008 richtte hij New Industry op met de ambitie om de traditionele onroerend goed sector
            om te vormen tot een meer informele bedrijfstak met de focus op mensen en lokale kwaliteit.
18.15   Pauze met drankje en hapje
18.45   Tafeldiscussie; aan de hand van stellingen spreken we over wat er nodig is om te komen tot het gewenste flexibele ruimtegebruik
19.30   Buffet
21.00   Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats bij het Gevangenismuseum, Oude Gracht 1 in Veenhuizen.

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet via deze link. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Graag tot ziens op 5 april!

Met vriendelijke groet,

Joost van Keulen,
Wethouder gemeente Groningen
Voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Mede namens de kerngroep ondernemers (Joop Boertjens, Harry Bulthuis, Marja Doedens, Ton Driessen, Peter Scheij, Ralph Steenbergen en Iris Vis).

 

Telefoon
050-316 42 89
E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Alle datums


  • 5 april 2018
Regio Groningen-Assen