Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Innovatieboerderij Zuidhorn

Projecttrekker

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Locatie

Nieuwe Gast 1, Zuidhorn

Omvang projectkosten

€ 1.100.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 330.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Zuidhorn, Hanzehogeschool, de Kenniswerkplaats (een regionaal netwerk van overheden, ondernemers, non-profit organisaties en bewoners), onderwijs ((v)mbo, hbo en wo, o.a. Hanzehogeschool, RuG)

Status/planning

in uitvoering

Innovatieboerderij Zuidhorn

Wat houdt het project in?

Vanaf het eerste begin van de werkzaamheden werkt de Innovatieboerderij als smeltkroes. innovatieboerderij zuidhorn 1Alle betrokken partijen uit het onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijk leven en de overheid ontmoeten elkaar ier en komen samen tot innovatieve crossovers.Zij bouwen kennisnetwerken binnen het stedelijk veld: de stad Groningen en de omringende regio. De koppeling van studenten en onderwijsinstellingen aan ondernemers en burgers uit de regio is hierbij essentieel.Het uiteindelijke doel van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is om via structurele en gestructureerde samenwerking met alle regio- en onderwijspartners een transitie te maken naar een ‘lerende regio’.

Waarom dit project?

In september 2014 ontstond het idee: het verbouwen van de vervallen 17e-eeuwse boerderij aan de Rijksstraatwegtot het nieuwe hoofdkwartier van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De ligging van de boerderij is een A-locatie qua bereikbaarheid vanuit de hele regio, ook voor het openbaar vervoer. Daarnaast is de boerderij centraal gelegen in het gebied Zuidwest Groningen. Hierdoor vormt het de ideale locatie voor de Gebiedscoöperatie om al haar stakeholders samen te brengen onder één dak: de Innovatieboerderij.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt vooral bij aan het speerpunt ‘kwaliteit stad en landschap versterken’. Het project kent veel samenwerkingspartners, is duurzaam en strekt zich over een grotere regio uit. Mede hierdoor is het ook van regionaal belang. Het project richt zich op innovaties en de brede samenwerking van alle betrokken partijen maakt dat het innovatie onderdelen kent. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen