Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Proeftuin Westerkwartier in Beeld

Projecttrekker

Gemeente Westerkwartier

Locatie

Gemeente Westerkwartier

Omvang projectkosten

€ 65.000. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 25.000

Betrokken partijen

Toeristische ondernemersvereniging Westerkwartier, musea, Staatsbosbeheer, Marketing Groningen en ondernemers

Status/planning

In uitvoering

Proeftuin Westerkwartier in Beeld

Wat houdt het project in?

Het doel van het project is bezoekersinformatie op een duidelijke manier inzichtelijk maken door middel van spacetime layers. Dit is een digitaal platform waarop informatie via verschillende lagen kan worden aangebracht en weergegeven. Doordat het een platform is, kunnen verschillende partijen hun informatie delen en wordt een duidelijk koppeling gelegd tussen verschillende soorten informatie die voor bezoekers van het gebied interessant is. Door de organisaties hoeft geen eigen app ontwikkeld te worden en door gebruik te maken van een platform kan men een veel grotere doelgroep bereiken.

Waarom dit project?

Er zijn op dit moment verschillende informatiebronnen beschikbaar. Zowel op papier als digitaal. Er ontbreekt echter een duidelijke lijn, samenhang en verbinding. Dit geldt helaas voor de hele provincie en het Westerkwartier wil dan ook pionieren door deze informatie bij elkaar te brengen. Als dit een haalbare en succesvolle manier is om informatie aan te bieden kan dit verder uitgerold worden over de regio. Als pilot wordt informatie aangeboden van de sectoren recreatie en toerisme en detailhandel. Dit kan in de toekomt eenvoudig verder uitgebreid worden met andere plaatsgebonden informatie waar ook ander sectoren bij betrokken kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agrarische bedrijven met boerderijwinkels of de cultuursector.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het is interessant om te onderzoeken of de toeristisch-recreatieve sector een boost kan krijgen middels deze app. We zien kansen om een breed aanbod in de app op te nemen, waardoor de gemeente Westerkwartier online op de kaart wordt gezet. Als pilot is het verstandig dit voor een relatief klein gebied te onderzoeken, maar de kansen zijn er niet alleen voor de gemeente Westerkwartier, maar voor de hele Regio Groningen – Assen en voor Groeningen. Het is goed dat Marketing Groningen is aangesloten en op termijn zou ook Marketing Drenthe kunnen aansluiten. De wens is dat deze app in de hele regio kan worden ingezet.

Vanuit het project

‘Door alle informatie voor bezoekers van het gebied te combineren weet de bezoeker beter zijn weg te vinden en wordt er een meerwaarde gecreëerd voor alle partijen. Dit levert tevredenere bezoekers, enthousiaste bezoekers en op termijn meer bezoekers op voor het gebied. Daarnaast kunnen onnodige investering in steeds nieuwe apps en systemen worden voorkomen.’

Ilona Boekhorst, Adviseur recreatie en toerisme

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen