Economisch Kerngebied


Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio's en actief profileren als aantrekkelijk stedelijk netwerk of te wel daily urban system.Interne Samenhang / Bereikbaarheid

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS).

Kwaliteit Stad en Land


Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen, wordt vanuit de regeling regionale en innovatieve projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd.

Regio Groningen-Assen