Economische motor

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

img 9084 fiets rechtenvrijUitvoeringsprogramma

Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma met het regiofonds wordt geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met de actuele projecten.

 

Beter Benutten

Naast de fysieke maatregelen in infrastructuur wordt samen met marktpartijen en het Rijk gewerkt aan het programma Beter Benutten. Door slimmer en beter gebruik te maken van bestaande infrastructuur wordt de bereikbaarheid van stedelijke regio's verbeterd. Regio Groningen-Assen zet in op vijf deelprojecten. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere samenhangende aanpak van P+R locaties, gebruik maken van intelligente transportsystemen (ITS), meer fietsenstallingen op stations, integraal aanbieden van reisinformatie.

Jaarlijks wordt de voortgang van het bereikbaarheidsprogramma gemonitord. Door dit op regelmatige basis te doen, ontstaat een goed beeld van de effecten van de investeringen. Is het mogelijk om vroegtijdig nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop gericht acties te ondernemen. lees verder

Netwerkanalyse

In 2013 is de Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen geactualiseerd. Hierin is vanuit een integrale aanpak gekeken naar de kracht van het totale vervoerssysteem. De conclusies vormen de basis voor de bereikbaarheidsstrategie. Belangrijke conclusie is dat de bestaande strategie overeind blijft, wel worden een aantal accenten verlegd, zoals: meer inzetten op mobiliteitsmanagement, voortzetten
van investeringen in P+R-locaties en verdere kwaliteitsverbetering openbaarvervoer. Jaarlijks wordt de mobiliteitsontwikkeling gemonitord.

speerpunt iconen internesamenhang

Bestuurlijke trekkers Bereikbaarheid

Henk Brink

Henk Brink

gedeputeerde provincie Drenthe
Fleur Gräper - van Koolwijk

Fleur Gräper - van Koolwijk

gedeputeerde provincie Groningen
Regio Groningen-Assen