Regiocongres 5 april 2024

Evaluatie & Actualisatie Regio Groningen-Assen

Het Regiocongres voor raads- en Statenleden vond plaats in het Forum te Groningen.

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. Na het welkom van Harmke Vlieg werd de voorzitter van de Stuurgroep RGA gedeputeerde Bram Schmaal geïnterviewd door dagvoorzitter Marcel Nieuwenweg
Bram Schmaal sprak onder meer de hoop uit dat alle raads- en Statenleden zich vrij voelde om zich uit te spreken. Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.  

Daarna was het woord aan Roel Lauwerier van bureau TwynstraGudde met de presentatie van de eerste uitkomsten van de evaluatie. In de eerste 3 maanden van 2024 hebben zij interviews gehouden onder onze deelnemers, beleidsambtenaren en stakeholders. Zij hebben onder meer vragen gesteld over de effectiviteit van het gevoerde beleid.

Na deze terugblik werd het tijd voor een vooruitblik. Alle deelnemers gingen uiteen naar drie verschillende sessies. Doel van deze sessies het ophalen van input voor de actualisatie.

De strijd om de ruimte
Hierin vond gesprek plaats over de ruimtelijke opgaven die er spelen in de RGA. Denk hierbij aan: water en bodem sturend, de energietransitie, woningbouw, aanleg bedrijventerreinen, ruimte voor groen, etc. De centrale vraag was hoe al deze opgaven gerealiseerd kunnen worden en wat hiervoor nodig is. Veel deelnemers gaven aan dat er een capaciteitsvraagstuk speelt bij met name de ‘kleinere’ gemeenten. Wellicht kan de RGA hiermee helpen.

Wat zijn de belangrijke trends?
In deze sessie werd gesproken over de ontwikkelingen die op ons af komen en wat dat voor ons beleid betekent. Een duidelijke oproep die naar voren kwam was de discussie over de effecten van regionalisering. Dat het voor raden en Staten lastiger wordt om te volgen wat er speelt. Als idee werd geopperd dat de RGA vaker bij raden en Staten langsgaat. Zo krijgen de raden en Staten uit directe hand wat er speelt in de Regio.

Zijn de RGA thema’s nog actueel?
Naast een inhoudelijk gesprek over prioritering van de thema’s viel op dat er vooral werd gesproken over de netwerkfunctie van de RGA. Deelnemers komen elkaar geregeld tegen wat op zichzelf al van meerwaarde is. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er in de Regio speelt. Deze netwerkfunctie komt niet goed tot uiting als je alleen verantwoording aan raden en Staten aflegt via de Jaarstukken. Er is behoefte aan een inhoudelijke verantwoording.

Afsluiting

Na afronding van de werksessies volgde een korte plenaire terugkoppeling waarna Harmke Vlieg, de Secretaris/directeur de aanwezigen bedankte en uitnodigde voor de borrel.
Onder het genot van een hapje en en drankje werd er nog verder er nog druk nagepraat en genetwerkt, Wie naar huis ging kreeg een mooi RGA tasje met o.a.  informatie en wat lekkere streekproducten. Van alle deelnemers zijn er ook nog ruim 30 mensen mee gaan dineren.

Het was een inspirerende dag waar we veel hebben opgehaald voor de evaluatie en actualisatie. Naast de inhoudelijke input ook fijn om iedereen te zien en te spreken.

Hoe nu verder?

De regio Groningen-Assen heeft tijdens het Regiocongres veel input gekregen en ideeën opgedaan. Deze input wordt verwerkt in de evaluatie en actualisatie. Zodra de evaluatie is afrond wordt een eerste opzet van de conclusies gepresenteerd aan de Stuurgroep. Na de zomer, medio november, organiseren wij verschillende bijeenkomsten met raden en Staten om verder in gesprek te gaan voor de actualisatie. Tijdens die bijeenkomsten presenteren wij het eerste concept van de nieuwe Toekomstagenda 2026-2030. In het Stuurgroep overleg van december zal de definitieve versie ter vaststelling worden voorgelegd. Daarna wordt deze ter instemming aan de raden en Staten aangeboden.

(Fotograaf Jan Buwalda)

Aftermovie (Gemaakt door SpotTV)

Foto's

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen