Groeningen

Netwerk

Groeningen is een natuurgebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. In 2020 is hiervoor het ‘Netwerk Groeningen’ opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsprogramma opgesteld met ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen. Het Uitvoeringsprogramma vindt u hier.

Fondsen

Het Groeningen-netwerk is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Voor deze projecten wordt vervolgens financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. 

Ambassadeursprojecten

Voor Groeningen zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog 9 projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht. Op www.groeningen.nu staat het volledige overzicht en vindt u de meest actuele informatie.

Meer weten over Groeningen?

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen