Bijeenkomsten

Twee keer per jaar wordt er een (digitale) bijeenkomst georganiseerd over een actueel thema voor ondernemers, ambtenaren en iedereen die zich betrokken voelt bij de economie in de regio Groningen-Assen. Het Economisch Platform wil inspireren, verbinden en agenderen en zet de deelnemers aan tot nieuwe initiatieven. Onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest:

Voor 2021 en 2022 is arbeidsmobiliteit het belangrijkste thema.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen