Home | Thema’s | Wonen | Regionaal instemmingsmodel

Regionaal instemmingsmodel

In 2012 hebben de deelnemers in de RGA afspraken gemaakt op het gebied van woningbouw. Deze afspraken zijn gemaakt om een betere balans tussen vraag en aanbod van woningbouwlocaties te krijgen en te houden. Aanleiding hiervoor was de forse daling van de verkoop van woningen in de jaren daarvoor. De verwachting was toen dat de markt ook definitief veranderd was. De betere balans tussen vraag en aanbod dient meerdere doelen: minder risico op overprogrammering, betere benutting van marktkansen en realisatie van regionale kwaliteitsdoelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en landschap.

Regionale Woondocument

De regionale afspraken zijn vastgelegd in het Regionale Woondocument. Kern van dit document is dat voor wonen en bedrijventerreinen planningslijsten zijn opgesteld. Voor afwijkingen van deze planningslijsten (bijvoorbeeld ‘nieuwe woningbouwplannen’) is regionale instemming nodig. Binnen het Regionale Woondocument zijn de gemeenten vrij de vastgestelde meerjarige planning en programmering ter hand te nemen en worden de stappen beschreven die vooraf regionale instemming behoeven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen