Home | Thema’s | Wonen | Regionaal instemmingsmodel

Regionaal instemmingsmodel

De oorsprong van het woningbehoefteonderzoek ligt in de afspraken die in 2012 door de regionale deelnemers gemaakt zijn op het vlak van woningbouw. Deze afspraken zijn gemaakt om te zorgen dat de vraag en het aanbod van locaties in goede balans komt en blijft. Aanleiding hiervoor was de forse daling van de verkoop van woningen de jaren daarvoor en de verwachting dat de markt ook definitief veranderd is. Doel van de afspraken was meer balans aan te brengen in het aanbod van locaties, verkleining van risico’s, benutting van marktkansen en het realiseren van regionale kwaliteitsdoelstellingen op het vlak van bereikbaarheid en landschap.

Deze regionale afspraken zijn gevat in het regionale instemmingsmodel. Kern van dit model is dat voor wonen en bedrijventerreinen planningslijsten zijn opgesteld. Voor volumeafwijkingen naar boven (‘nieuwe woningbouwplannen’) is regionale instemming nodig. Binnen dit instemmingsmodel zijn de gemeenten vrij de vastgestelde meerjarige planning en programmering ter hand te nemen en worden de stappen beschreven die vooraf regionale instemming behoeven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen