Jaarstukken

Elk jaar legt de RGA de jaarstukken ter goedkeuring voor aan raden en Staten en legt daarmee verantwoording af aan de deelnemers over het gevoerde beleid. De jaarstukken geven ook een doorkijkje naar de activiteiten in het volgende jaar.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Aanmelden nieuwsbrief

© 2021 Regio Groningen-Assen

Contact

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4 9726 AH Groningen
info@regiogroningenassen.nl
050-3164289

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen