Home | RGA-thema’s | Mobiliteit | Rijk en RGA | Beter Benutten

Beter benutten

In het programma Beter Benutten werkten vanaf 2011 Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel was de bestaande infrastructuur beter te benutten en waar nodig aan te passen. Het succesvolle programma is inmiddels (2019) afgerond. In acht jaar tijd is er circa 44 miljoen geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de hele regio.

Vervolg
De provincies Groningen en Drenthe hebben 5 miljoen door het Rijk toegezegd gekregen voor de continuering van succesvolle bereikbaarheidsprojecten. Een groot deel hiervan is bestemd voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Daarnaast levert het Rijk cofinanciering voor een aantal projecten in het kader van slimme en duurzame mobiliteit.

Het eindrapport Beter Benutten vindt u hier.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen