Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thema's

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd.

Dit betekent niet dat de Regio nu klaar is. In 2013 is het beleid en de organisatie aangepast aan de veranderde economische omstandigheden. Nog steeds in de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z’n allen de komende jaren voor staan. Regio Groningen-Assen werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/ bereikbaarheid, en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Economie

Regio Groningen-Assen vervult een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied. Het is de economische motor van het noorden. De economische activiteit is met name geclusterd in enkele steden en grote kernen: Groningen, Assen, Hoogezand, Leek en Roden. In de Regio wonen bijna een half miljoen mensen en er zijn bijna een kwart miljoen banen.

Mobiliteit

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De RGA investeert in een toekomstbestendig en duurzaam vervoersnetwerk, met aandacht voor alle vormen van vervoer.

Ruimtelijke kwaliteit

Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen, wordt vanuit de regeling regionale en innovatieve projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd.

Wonen

De woningmarkt in Regio Groningen-Assen is de laatste jaren veranderd. Regionale afstemming krijgt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Ook is het beeld over de toekomstige woningbehoefte diffuus. Wat zijn de dominante trends en ontwikkelingen? Om dit beeld helder te krijgen is in 2015 een woningbehoefteonderzoek (WBO) voor de regio uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om op regionaal en op gemeentelijk niveau een actueel beeld te krijgen van de vermeende vraagverschuiving in de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Wat is de omvang van de vraagverschuiving en hoe verhoudt deze zich tot de ontwikkeling van binnenstedelijke, –dorpse locaties zoals we die nu in beeld hebben?

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen