Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Regeling Regionale Projecten (ReP)

De afgelopen jaren heeft Regio Groningen-Assen (RGA) via de Regeling Regionale Projecten (voorheen REIP-, nu ReP-regeling) ongeveer 6 miljoen euro bijgedragen aan 46 projecten. Ook de komende jaren willen we gericht blijven investeren in de projecten die een meerwaarde hebben en bijdragen aan de thema’s van de RGA. Voor de periode 2020 tot en met 2025 hebben we 3 miljoen euro gereserveerd voor de ReP-regeling.

Beoordeling
De RGA wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer van onze thema’s. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden (urgentie en regionaal) en drie criteria: samenwerking, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Adviescommissie
Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan de Adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit de invalshoeken: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit en staat onder voorzitterschap van wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen. De Adviescommissie besluit of het project in voldoende mate bijdraagt aan de thema’s en de criteria. De commissie is tevens bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen of de hoogte van de gevraagde bijdrage aan te passen. Het voorstel van de Adviescommissie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep van de RGA.

Jaarlijks twee rondes
Er zijn twee momenten per jaar wanneer de projecten kunnen worden ingediend.
De deadline voor de volgende ronde is 27 september 2021. Neem contact op met het Regiobureau
 voor meer informatie en/of download het Beoordelingskader Regionale Projecten. 

Aanvragen
Wilt u een project indienen voor een ReP-bijdrage? Maak dan eerst een afspraak met onze programmaleider Marjolein van Schoonhoven om uw concept-aanvraag door te spreken. Dat kunt u doen via dit formulier.
Voldoet uw project aan de criteria, dan kunt u de aanvraag indienen via het format dat u van de RGA krijgt toegestuurd. Zorg ervoor dat u alle vragen invult, want incomplete aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen. Het volledig ingevulde format kunt u mailen naar  secretariaat@regiogroningenassen.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

Beoordeling

De RGA wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat onze regio nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer van onze thema’s. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden (urgentie en regionaal) en drie criteria: samenwerking, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Er zijn twee momenten per jaar wanneer de projecten kunnen worden ingediend.
De deadline voor de volgende ronde is 22 maart 2021.
Neem contact op met het Regiobureau voor meer informatie en/of download hieronder het Beoordelingskader Regionale Projecten.

Beoordelingskader Regionale Projecten - juni 2020

Aanvragen

De eerste stap is het maken van een afspraak met onze programmaleider Marjolein van Schoonhoven om uw concept-aanvraag door te spreken. Dan kunt u doen met het onderstaande formulier.
Daarna kunt u een aanvraag indienen via het format dat u van de RGA krijgt toegestuurd. Dit ingevulde format stuurt u vervolgens aan secretariaat@regiogroningenassen.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Zorg ervoor dat u alle vragen invult, want incomplete aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen.

*De Adviescommissie besluit of het project in voldoende mate bijdraagt aan de thema’s en de criteria. De commissie is tevens bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen of de hoogte van de gevraagde bijdrage aan te passen.

Formulier: gespreksaanvraag Regeling Regionale Projecten

Na ontvangst van uw gespreksaanvraag nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op.


Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen