Home | Thema’s | Economie | Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te ondernemen

Als economische motor van Het Noorden zorgt de RGA – via werk en welvaart – voor het welzijn van haar inwoners. Het behoud van deze positie is daarom van groot belang. Daarom wordt binnen de RGA hard gewerkt aan het bieden van een innovatief ondernemingsklimaat en uitstekende vestigingsvoorwaarden. Dit onder meer door zorg te dragen voor een ruim aanbod van kwalitatief hoogwaardige kavels op een groot aantal bedrijventerreinen [PDF]. Maar ook met diverse campussen, waar kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan nieuwe innovaties. Met Campus Groningen als één van de grootste campussen van Nederland. Maar daarnaast ook Health Hub Roden en TechHub Assen.

De informatie over de kavelverkoop komt uit de jaarlijkse bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA). Wethouder Economische Zaken Paul de Rook van de gemeente Groningen en bestuurder binnen de RGA is blij met de cijfers: “Al een aantal jaren is er grote belangstelling van ondernemers om zich in onze regio te vestigen. De coronacrisis heeft daar geen afbreuk aan gedaan. Integendeel zelfs, in 2020 zien we dat het verkoopresultaat vér boven het meerjarig gemiddelde ligt. Ik vind dat een een mooie ontwikkeling.”

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen