Home | Thema’s | Economie

Economie

Regio Groningen-Assen vervult een belangrijke economische functie voor een veel groter omliggend gebied. Het is de economische motor van het noorden. De economische activiteit is met name geclusterd in enkele steden en grote kernen: Groningen, Assen, Hoogezand, Leek en Roden. In de Regio wonen bijna een half miljoen mensen en er zijn bijna een kwart miljoen banen. Belangrijke sectoren zijn industrie, handel, transport en dienstverlening. Door de aanwezigheid van vooraanstaande kennis- en onderwijsinstellingen is in Regio Groningen-Assen een sterke kenniseconomie aanwezig. Sterke kennissectoren zijn agrifood, biobased materials, energie, gezondheid en ICT. Waar nuttig wordt actief de samenwerking gezocht met partners buiten de regio, zowel in Nederland als daarbuiten.

Meer over economie:

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen