Home | Thema’s | Mobiliteit

Mobiliteit

Een goed bereikbare regio

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

Uitvoeringsprogramma

Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma met het regiofonds wordt geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten, zoals auto, fiets en openbaar vervoer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met de actuele projecten.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen