Home | Thema’s | Mobiliteit

Mobiliteit

Foto: Shutterstock

Een goed bereikbare regio

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen zijn daarom essentieel, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio.

In de afgelopen jaren zijn veel goede succesvolle ontwikkelingen in gang gezet, zoals de introductie van de Qlinks als regionale verbinders, de hubs en P+R faciliteiten, de aanleg van doorfietsroutes en het toepassen van gedragsbeïnvloeding. In 2020 is er een nieuwe strategie ontwikkeld waarin vooruit wordt gekeken naar 2035. Het credo van deze strategie luidt: verknopen, vergroenen, verslimmen. Het vat de verschillende opgaven die in de regio spelen mooi samen. De mobiliteitsstrategie vindt u hier.

Bereikbaarheidsprojecten

De afgelopen jaren heeft de RGA bijgedragen aan projecten die de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk hebben verbeterd. Bekijk ze in deze film.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen