Home | RGA-thema’s | Mobiliteit | Rijk en RGA

Rijk en RGA

De RGA is de schakel met o.a. het Rijk bij grote projecten. In het rapport ‘Panorama Nederland’ staat te lezen dat de regio het schaalniveau bij uitstek is om grote thema’s op te pakken. Die ervaring hebben we binnen de RGA ook met rijksgelden voor met name mobiliteit en wonen. Er zijn honderden miljoenen euro meer geïnvesteerd in de regio dan het bedrag dat de deelnemers in al die jaren hebben ingelegd.

Die rol van verdubbelaar van rijksgelden biedt ook de komende jaren nog veel kansen, vooral op het gebied van digitalisering, zero emissie binnensteden en smart mobility. De RGA coördineert het Noord-Nederlands programma Slim en Groen Onderweg waarin deze thema’s samenkomen en onderhoudt daarover de contacten met het ministerie van IenW.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen