Stuurgroep Regio Groningen-Assen

De Stuurgroep is binnen de Regio Groningen-Assen het besluitvormende orgaan en vergadert vier keer per jaar. De Stuurgroep wordt geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen. Zowel in de Stuurgroep als in de portefeuillehoudersoverleggen zijn alle deelnemende overheden in de RGA vertegenwoordigd.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Aanmelden nieuwsbrief

© 2021 Regio Groningen-Assen

Contact

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4 9726 AH Groningen
info@regiogroningenassen.nl
050-3164289

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen