Stuurgroep Regio Groningen-Assen

De Stuurgroep is binnen de Regio Groningen-Assen het besluitvormende orgaan en vergadert vier keer per jaar. De Stuurgroep wordt geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen. Zowel in de Stuurgroep als in de portefeuillehoudersoverleggen zijn alle deelnemende overheden in de RGA vertegenwoordigd.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen