Digitalisering

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal, en zo ook onze mobiliteitssystemen. Digitale systemen in en rondom de auto, OV en zelfs de fiets, zijn niet meer weg te denken. Dit houdt ook in dat werkprocessen anders moeten worden ingericht en wegbeheerders (dus: overheden) steeds meer digitaal competent moeten zijn.

Mobiliteitsdata
In het BO MIRT van 2018 en 2019 zijn afspraken gemaakt vanuit het Ministerie van IenW met de zeven noordelijke BO-MIRT overheden. Het betreft hierbij afspraken over de digitalisering van mobiliteitsdata, waarbij is afgesproken dat in 2023 90% van deze data op de orde is in Noord-Nederland. In 2020 is hiertoe een implementatieplan opgesteld. Regio Groningen-Assen coördineert dit proces voor Noord-Nederland, en doet dit met het Regionaal Datateam (RDT) waarin de drie provincies en NG4 zitting hebben.  Aan de hand van de data top 15 wordt middels landelijke plannen van aanpak, via de RDT’s naar de individuele wegbeheerders, de mobiliteitsdata zo veel als mogelijk op orde gebracht.

De provincie Gelderland maakte een animatie waarin het verhaal over de digitaliseringsopgave heel duidelijk wordt weergegeven.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen