Home | RGA-thema’s | Economie | Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in de regio

In de regio Groningen-Assen is momenteel (peildatum januari 2021) ruim 193 hectare bedrijfsterrein beschikbaar. De afgelopen vijf jaar werd het merendeel van de terreinen (circa 73%) uitgegeven in de gemeente Groningen. Ook in 2020 was dat het geval. De totale uitgifte was in dat jaar verdeeld over zes gemeenten.

Regio Groningen-Assen publiceert jaarlijks de bedrijventerreinenmonitor met informatie over de kavelverkoop in de hele regio. Het nieuwsbericht over de monitor 2020 vindt u hier.

Klik op de kaart voor meer informatie over bedrijfsterreinen per gemeente.

Meer over economie:

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen