Kerngroep

Binnen het Economisch Platform is de Kerngroep verantwoordelijk voor het agenderen van relevante thema’s, het organiseren van activiteiten en het behalen van concrete resultaten. Ton Driessen is voorzitter en aanjager van de Kerngroep. Andere leden van de Kerngroep zijn: Wietske Degen van de Rijksuniversiteit Groningen (een interview met Wietske Degen vindt u hier), André de Vries van de Rabobank (een interview met André de Vries vindt u hier) Peta de Vries van de Hanzehogeschool (een interview met Peta de Vries vindt u hier), Ralph Steenbergen, Nesk (interview met Ralph Steenbergen vindt u hier) en Serge de Mul van IT bedrijf Ultraware uit Assen (een interview met Serge de Mul vindt u hier).

Ton Driessen

Wietske Degen

Peta de Vries

André de Vries

Serge de Mul

Ralph Steenbergen

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen