Home | RGA-thema’s | Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Foto: Shutterstock

Het thema Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid is in 2020 toegevoegd aan onze Toekomstagenda vanwege het belang ervan voor het welslagen van de drie bestaande thema’s. Uit de Evaluatie van de Regiovisie in 2019 kwam de wens naar voren meer aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Ook duurzaamheid is met actuele onderwerpen als energietransitie en klimaatverandering een thema dat doorwerkt in de drie andere thema’s. De integrale benadering met het thema Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid draagt bij aan de kwaliteit van ‘stad en land’ – en daarmee aan de leefbaarheid en het welzijn van mensen in onze regio. Bovendien kan met de uitwerking van projecten binnen dit thema de concurrentiekracht van de regio Groningen-Assen worden versterkt.

Kansenkaarten
Eind jaren ’10 heeft toenmalig regioadviseur Peter Veenstra zes kansenkaarten opgesteld die alle zes een belangrijke kwaliteit en een belangrijke kans voor de regio benoemen. Het toekomstig beleid van Regio Groningen-Assen bouwt op deze kansenkaarten voort. Groeningen is een eerste uitwerking van een van deze kaarten. U vindt ze hier.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen