NOVEX

In de periode 2020-2022 faciliteerde de RGA het proces om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen (VRGA). Het resultaat van deze fase vormt een gezamenlijk gedragen document waarmee richting wordt gegeven aan de verstedelijking in de regio Groningen-Assen en waarin handvatten worden geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan. In de Verstedelijkingsstrategie is de afspraak opgenomen om in de periode 2020 – 2030 21.000 woningen te bouwen, 36.000 woningen tot 2040 en 28.000 extra arbeidsplaatsen te creëren tot 2040.

De Minister van VRO heeft vervolgens in een brief van 17 mei 2022 aan de Tweede Kamer aangegeven hoe het rijk invulling wil geven aan nationale regie op de ruimtelijke ordening via het programma NOVEX. De regio Groningen-Assen is aangewezen als NOVEX-gebied. In dit gebied werken rijk en regio samen aan een ontwikkelingsperspectief, een uitvoeringsagenda en een Regionale Investeringsagenda.

Netwerkbijeenkomst Groeningen

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de tweede Groeningen netwerkbijeenkomst plaats. Met een aantal inspirerende sprekers en een interactief middagprogramma, is er volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

Leer meer over hoe het laagveen kansen biedt voor een klimaatpositieve regio en ontmoet organisaties die in Groeningen actief zijn om daaraan bij te dragen. Dit keer is het thema de Voeding van Groeningen, daarom vindt de bijeenkomst plaats in het beekdalsysteem van de Kop van Drenthe. De prachtige belevingslocatie De Natuurplaats bij Norg (gemeente Noordenveld).

Klik op onderstaande knop voor meer informatie en aanmelden

Terugblik Let's Regio 2022

Tijdens de achtste editie van het stad-Groningse inspiratiefestival Let’s Gro organiseerden we op vrijdag 4 november in het Forum samen met Stichting Libau en Strootman Landschapsarchitecten een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen Assen. Let’s Regio dus!

Klik op onderstaande knop voor een impressie van de bijeenkomst in woord en beeld.

Regiomonitor RGA: klaar voor gebruik!

De Regiomonitor voor de regio Groningen-Assen is in 2022 officieel in bedrijf gegaan. Met de presentatie van het dashboard Wonen en Economie is een eerste invulling gegeven aan een monitor die regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie feitelijk in beeld brengt.

Door één uniforme Regiomonitor te ontwikkelen hebben we betrouwbare informatie (feiten en cijfers) die onderling te vergelijken zijn.

Over Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. In de RGA werken deze overheden sinds 1996 samen op de thema’s economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen.

‘Grenzen en beperkingen bestaan niet’: dat is het motto van de RGA. Want oplossingen voor ruimtelijke en economische vraagstukken stoppen niet bij de gemeente- en provinciegrenzen. Samen zorgen we voor een goed bereikbare regio waar mensen fijn wonen, lekker werken en een prettig leven hebben!

Regio Groningen-Assen in woord en beeld

In de Jaarstukken 2023 kijken we terug op 2022 en blikken we vooruit naar 2024.

Laatste nieuws

RGA-thema's

Regeling Regionale Projecten

Publicaties

RGA Digitaal

RGAdigitaal.nl is het online platform van de RGA. Via dit platform kunt u deelnemen aan livestreams of eerdere digitale bijeenkomsten terugkijken.

Beeld & Geluid

Meer zien over de RGA?
Ga naar ons youtubekanaal.
Meer horen over de RGA?
Beluister de podcast! 

Jubileumkaart

Download hier de speciale jubileum-regiokaart!
Wilt u hem als poster ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@regiogroningenassen.nl

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen