Uitgelicht

Verstedelijkingsstrategie

In de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland, waar de woningkrapte het grootst is, het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is één van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden.

De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). De Verstedelijkingsstrategie geeft antwoord op het volgende: “Waar gaan we woningen bouwen en welke opgave ligt hieraan ten grondslag op het gebied van mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc.”

Over Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. In de RGA werken deze overheden sinds 1996 samen op de thema’s economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen.

‘Grenzen en beperkingen bestaan niet’: dat is het motto van de RGA. Want oplossingen voor ruimtelijke en economische vraagstukken stoppen niet bij de gemeente- en provinciegrenzen. Samen zorgen we voor een goed bereikbare regio waar mensen fijn wonen, lekker werken en een prettig leven hebben!

Regio Groningen-Assen in woord en beeld

Regio Groningen-Assen publiceert de jaarstukken en geeft aan de 9 deelnemers een terugblik op 2020 en een vooruitblik naar 2021.

Laatste nieuws

Regeling Regionale Projecten

Groeningen

Met Groeningen wordt een aanpak…

Thema's

Publicaties

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen