previous arrow
next arrow
Slider

Maatregelen coronavirus

  • De vergaderingen en bijeenkomsten worden  zoveel mogelijk online of schriftelijk georganiseerd. 
  • De RGA is elke dag telefonisch of per mail bereikbaar: 050 316 42 89 / info@regiogroningenassen.nl

Uitbouwen van economische kansen en versterken van kwaliteit

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio nu klaar is. In 2013 is het beleid en de organisatie aangepast aan de veranderde economische omstandigheden. Nog steeds in de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z'n allen de komende jaren voor staan. Regio Groningen-Assen werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/ bereikbaarheid, en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Terugblik Fietscongres RGA

We kijken zeer tevreden terug op ons 'Fietscongres RGA' op donderdag 19 september in Health Hub in Roden!

lees verder

Economisch Kerngebied


Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio's en actief profileren als aantrekkelijk stedelijk netwerk of te wel daily urban system.Interne Samenhang / Bereikbaarheid

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS).

Kwaliteit Stad en Land


Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen, wordt vanuit de regeling regionale en innovatieve projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd.

Twitter

Deelnemers

Regio Groningen-Assen