Home | RGA-thema’s | Mobiliteit | Rijk en RGA | Slim en Groen Onderweg

Slim en Groen Onderweg

In heel Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO₂-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO₂-uitstoot in Noord-Nederland). Zes overheden in het Noorden hebben daarom de krachten gebundeld in het programma ‘Slim en Groen Onderweg’ om de mobiliteit versneld te verduurzamen zodat de CO₂-uitstoot vermindert. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken hierin samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het uitvoeringsprogramma vindt u hier.

Ambitie
Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot, dat is de ambitie van Slim en Groen Onderweg. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden aanwezig – binnen de invloedssfeer van partijen – om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken.

Zero Emissie Binnensteden
De steden Groningen, Leeuwarden en Assen hebben bovendien de ambitie neergelegd om in 2025 zero emissie binnensteden te zijn. Ook elders in de regio lopen projecten en pilots, want logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. De opgave om goederenstromen schoner en slimmer te maken reikt verder dan de steden.

Kennisplatform
Er is behoefte aan een platform waarop kennis wordt gedeeld en overheden en bedrijven van elkaar kunnen leren. Niet alleen in de regio Groningen-Assen, maar in heel Noord-Nederland, en wellicht nog verder. De website Logistiek Noord voorziet hierin.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen