Fiets

De fiets speelt een belangrijke rol in de regio. De gemeenten en provincies in Regio Groningen-Assen profileren zich op nationaal en internationaal niveau als aantrekkelijke fietsgebieden. De RGA wil de stad, dorpen en provincies voor de fiets nóg slimmer verbinden, het fietsgebruik stimuleren en fietsregio nr. 1 worden. De deelnemers van de RGA investeren hier dan ook fors in en hebben ambitieuze uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Doorfietsroutes

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede en recreatief aantrekkelijke fietsverbindingen in de regio. Er ligt inmiddels een prachtig netwerk van Doorfietsroutes en deze wordt nog verder uitgebreid. Tussen Assen en Groningen wordt de fietssnelweg De Groene As aangelegd. Deze is naar verwachting in 2021 klaar.

Regionale fietsalliantie

Fietsregio nummer 1 worden: daar gaan overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen de schouders onder zetten. De RGA heeft de ambitie om daarvoor een regionale fietsalliantie op te richten. De basis hiervoor is gelegd tijdens het Regionaal Fietscongres in september 2019.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen