Regiobureau

Bij het Regiobureau werken 13 mensen. Zij zijn niet in dienst van de RGA maar zijn gedetacheerd door de deelnemers. Medewerkers van het Regiobureau monitoren ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt, bedrijventerreinen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Zij organiseren de samenwerking door de juiste mensen met de juiste informatie aan de juiste overlegtafels te zetten. Zo creëren ze ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor beleid waar in de Stuurgroep besluiten over worden genomen.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Aanmelden nieuwsbrief

© 2021 Regio Groningen-Assen

Contact

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4 9726 AH Groningen
info@regiogroningenassen.nl
050-3164289

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen