Organisatie

Deelnemers

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep die vier keer per jaar bijeenkomt.

Convenant

De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2020 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur of tot beëindiging van het convenant. De organisatie wordt ondersteund door het Regiobureau.

Toekomstagenda

Het RGA-beleid is in 2019/2020 geëvalueerd en geactualiseerd. Op grond hiervan is de Toekomstagenda 2020-2025 ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ opgesteld. Nieuw in deze agenda is het thema ruimtelijke kwaliteit. Ook het opzetten van een integrale Regiomonitor, het faciliteren van de Verstedelijkingsstrategie en het het faciliteren van het netwerk Groeningen zijn nieuwe activiteiten. Met de vaststelling van de Toekomstagenda en het nieuwe convenant is ook de financiering van de RGA tot 2025 gewaarborgd.

Organogram

Het organogram maakt de organisatiestructuur van de RGA inzichtelijk.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen