Home | Thema’s | Mobiliteit | Mobiliteitsstrategie

Mobiliteit

Mobiliteitsstrategie

In 2020 heeft de RGA een mobiliteitsstrategie geformuleerd; in 2021 wordt deze gecompleteerd met een uitvoeringsprogramma.

P+R
In de hele regio zijn verschillende P+R-terreinen aangelegd. Op deze hubs kunnen automobilisten hun auto parkeren en overstappen op OV of fiets. De meeste hubs zijn uitgerust met extra voorzieningen zoals fietskluizen. 

Schakelfunctie RGA
De RGA is de schakel met o.a. het Rijk bij grote projecten. In het rapport ‘Panorama Nederland’ staat te lezen dat de regio het schaalniveau bij uitstek is om grote thema’s als verstedelijking op te pakken. Die ervaring hebben we binnen de RGA ook met rijksgelden voor met name mobiliteit en wonen. Er zijn honderden miljoenen euro meer geïnvesteerd in de regio dan het bedrag dat de deelnemers in al die jaren hebben ingelegd.

Die rol van verdubbelaar van rijksgelden biedt ook de komende jaren nog veel kansen, vooral op het gebied van digitalisering, zero emissie binnensteden en smart mobility. De RGA coördineert het Noord-Nederlands programma Slim en Groen Onderweg waarin deze thema’s samenkomen en onderhoudt daarover de contacten met IenW

Samenwerkingspartners
De RGA werkt binnen het thema mobiliteit met verschillende partijen samen.

Groningen Bereikbaar 
Groningen Bereikbaar is de organisatie die de communicatie verzorgt tijdens grote infrastructurele werken rond de stad Groningen zoals de Spoorzone en de Zuidelijke Ringweg. Zo blijven stad en ommeland tijdens deze werkzaamheden optimaal bereikbaar. 

Hive Mobility
De RGA is strategisch partner van Hive.mobility, het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier werken diverse overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer

OV-bureau
Met het OV-bureau analyseren wij halfjaarlijks de data over mobiliteitsgebruik in de regio. Het OV-bureau levert de gegevens aan waarop de RGA het mobiliteitsbeleid (mede) baseert. 

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen