Home | RGA-thema’s | Mobiliteit | Mobiliteitsstrategie

Mobiliteitsstrategie

Een van de speerpunten van de regio is het versterken van de interne samenhang door het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. In de afgelopen jaren zijn veel goede succesvolle ontwikkelingen in gang gezet, zoals de introductie van de Qlinks als regionale verbinders, de hubs en P+R faciliteiten, de aanleg van doorfietsroutes en het toepassen van gedragsbeïnvloeding. In 2021 is er een nieuwe strategie ontwikkeld waarin vooruit wordt gekeken naar 2035. De mobiliteitsstrategie vindt u hier 

Onderlinge afhankelijkheid
De regio is afwisselend en kent verschillende opgaven op het gebied van mobiliteit. De stedelijke gebieden met problemen op het gebied van ruimtedruk en leefbaarheid. De landelijke kernen met een grotere afhankelijkheid van de auto waarbij een goede aansluiting op het OV juist een opgave is. Er is veel verkeer tussen het landelijk gebied en de steden. De stad en regio zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben elkaar nodig: maatregelen bij de één zijn ook oplossingen voor de ander.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen