Home | Regiomonitor

Dashboard Wonen opgeleverd

Met het dashboard Wonen is een eerste invulling gegeven aan een monitor die regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie feitelijk in beeld brengt. Ruim een jaar geleden tekenden Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) hiervoor een intentieverklaring.

De RGA en het CBS/UDC werkten in het verleden al samen aan de tweejaarlijkse mobiliteitsmonitor voor de regio Groningen-Assen. In RGA-verband werden daarnaast ook andere thema’s gemonitord. Dat gebeurde door de deelnemers zelf of door een daarvoor aangetrokken onderzoeksbureau. Eind 2020 is besloten om samen met het CBS/UDC om voor alle RGA-thema’s één uniforme Regiomonitor te ontwikkelen met betrouwbare data die vergelijkbaar zijn. Daarmee heeft de RGA een instrument in handen waarmee ze beter beleid kan maken en bestaand beleid beter kan bijsturen.

In de komende periode werkt RGA samen met haar deelnemers aan het compleet maken van de Regiomonitor, met de nadruk op de thema’s mobiliteit en economie.