Smart Mobility

Smart Mobility is een containerbegrip, maar omvat in de breedste zin van het woord het slimmer en meer digitaal organiseren van onze mobiliteit. Voorbeelden zijn intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), autonome voertuigen, deelmobiliteit en MaaS (Mobility as a Service), verduurzaming van het wagenpark, maar ook zit er een sterke link met de digitaliseringsopgave.

Sinds begin 2019 coördineert de RGA binnen de regio de inzet op smart mobility, en dit is in 2020 uitgebreid naar coördinatie op Noord-Nederlands niveau. Regio Groningen-Assen wordt vanuit het Rijk gezien als kundig aanspreekpunt en zit goed in het netwerk. Zo wordt de noordelijke inbreng in allerlei landelijke overleggen via de regio afgestemd en kennis gedeeld. Diverse onderwerpen staan hier zoal op de agenda. Onder meer de uitrol van de eerste tranche iVRI’s in de RGA (15 stuks), maar ook het onderwerp deelmobiliteit krijgt steeds meer de aandacht en is er eentje waarvan het sterke meerwaarde heeft dit in regionaal verband op te pakken.

Vialis maakte een heldere animatie over iVRI’s.

Video afspelen
Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen