Home | Thema’s | Wonen

Wonen

Achtergrondinformatie

In de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland, waar de woningkrapte het grootst is, het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is één van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). De Verstedelijkingsstrategie geeft antwoord op het volgende: “Waar gaan we woningen bouwen en welke opgave ligt hieraan ten grondslag op het gebied van mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc.”

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen