Home | RGA-thema’s | Wonen | Woningbehoefteonderzoek

Woningmarktonderzoek 2020-2030

Eind 2019 is in opdracht van de regio Groningen-Assen een woningmarktonderzoek uitgevoerd onder 20.000 inwoners van de regio Groningen-Assen die recent verhuisd zijn. Centrale vraag uit het woningmarktonderzoek is of suburbanisatie een bewuste keuze is van mensen, of dat het een gevolg is van de overdruk op stedelijk gebied in met name de stad Groningen. In dit woningmarktonderzoek is gevraagd naar het oriëntatieproces van mensen, welke concessies ze deden en met welke motieven ze keuzes maakten. Op basis van deze motieven en concessies zijn de woonwensen in kaart gebracht en is gekeken in hoeverre de woningbouwplannen aansluiten bij deze woonwensen.

De belangrijkste conclusies uit het Woningmarktonderzoek 2020-2030 zijn:

  • De meeste bewoners van de regio Groningen-Assen deden concessies tijdens hun zoekproces naar een woning. Ondanks de concessies zijn ze tevreden over de gevonden woonsituatie. Maar het kan beter.
  • Om de verwachte huishoudengroei op te kunnen vangen zijn er in de regio Groningen-Assen ruimt 21.000 woningen nodig tot 2030 en tot 2040 nog eens 14.000 woningen.
  • De oriëntatie op stedelijke woonmilieus in Groningen is groot, met als geografisch zwaartepunt de binnenstad, de oude wijken en de zuidwestkant van de stad, inclusief Haren.
  • De overige regiogemeente spelen een belangrijke rol in het bedienen van de eigen vraag en in het opvangen van de suburbanisatie. Deels is die suburbanisatie een wens van huishoudens, een deel door gebrek aan passend aanbod in de stedelijke woonmilieus van de stad Groningen (inclusief Haren).
  • Het betaalbare wonen in Noordoost is een pluspunt: huishoudens oriënteren zich om die reden bewust op deze kant van de regio. Dit vraagt om extra bouwprogramma in Bedum en Winsum.
  • De oriëntatie op de binnenstad van Groningen is zo groot, maar de behoefte ook weer zo vaak ‘grondgebonden’, dat dit beter te vertalen is op locaties rondom het centrum, zoals de Eemskanaalzone.
  • Benut stedelijke herstructurering als kans en geeft een tweede leven aan oudere buurten en woningen.
  • Monitoring is cruciaal voor balans in de regio Groningen-Assen.
Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen