Home | Thema’s | Economie | Economisch Platform

Economisch Platform

Kerngroep

Onze economie is in toenemende mate gebaar bij samenwerking; tussen bedrijven onderling maar ook van bedrijven met overheid en kennisinstellingen. Het Economisch Platform is opgericht om deze samenwerking te bevorderen en nieuwe ontwikkelingen aan te jagen. Een Kerngroep binnen het Economisch Platform is verantwoordelijk voor het agenderen van relevante thema’s, het organiseren van activiteiten en het behalen van concrete resultaten. Ton Driessen (foto) is voorzitter en aanjager van de Kerngroep. Belangrijkste thema voor 2021 is arbeidsmobiliteit.

Deelnemers Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen