Home | 35633aanmelden

Bijeenkomst verstedelijkingsstrategie

Voor wie
Raads- en Statenleden en bestuurders in de RGA

Door wie
Jan Kleine (Bureau Pau), procesbegeleider
Nynke Jutten (De Zwarte Hond), projectleider

Waar               
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Laan Corpus Den Hoorn 300
9728 JT Groningen

Datum
Vrijdag 17 september 2021

Tijdstip
14.00 – 16.00 uur

Na afloop     
Feestelijke borrel ter gelegenheid van 25 jaar RGA

De Verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen nadert zijn voltooiing! Sinds begin 2020 werken overheden in de RGA samen aan de opstelling van deze strategie. Op 17 september van 14.00 tot 16.00 uur praten wij raads- en Staten bij over de stand van zaken. Naar verwachting wordt de Verstedelijkingsstrategie op 25 november 2021 tussen Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma Ruimte en Transport vastgesteld. Over de uitvoering van de strategie wordt vervolgens een bestuursakkoord gesloten.

Indien u zich nog wilt aanmelden voor deze bijeenkomst kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: info@regiogroningenassen.nl.

Achtergrond Verstedelijkingsstrategie

De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is een van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Afgesproken is om deze Woondeal verder uit te werken in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA).

De Verstedelijkingsstrategie wordt uiteraard niet vanaf nul bedacht en getekend. De RGA bestaat al een kwart eeuw en in die 25 jaar hebben we altijd afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid, bedrijventerreinen en de ruimtelijke kwaliteit van de regio.

25 jaar RGA

25 jaar geleden werd de Regiovisie voor de regio Groningen-Assen vastgesteld. Door de corona-pandemie leek het er lange tijd op dat dit jubileum geruisloos aan ons voorbij zou gaan. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, zien wij toch een mogelijkheid om dit heuglijke feit alsnog te vieren. Wij nodigen u uit voor een feestelijke borrel aansluitend op de bijeenkomst over de Verstedelijkingsstrategie.

Wij ontmoeten u graag na afloop in de foyer bij het auditorium om met ons het glas te heffen op 25 jaar regionale samenwerking!

Namens de Stuurgroep,
Mirjam Wulfse, voorzitter

Namens het Regiobureau,
Betty de Boer, directeur

Aanmelden

Aanmelding bijkomst verstedelijkingsstrategie 17-09-21
Deelnemers Regio Groningen-Assen