Bijeenkomst verstedelijkingsstrategie

Verstedelijking Beeld

Voor wie
Raads- en Statenleden en bestuurders in de RGA

Door wie
Jan Kleine (Bureau Pau), procesbegeleider
Nynke Jutten (De Zwarte Hond), projectleider

Waar               
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Laan Corpus Den Hoorn 300
9728 JT Groningen

Datum
Vrijdag 17 september 2021

Tijdstip
14.00 – 16.00 uur

Na afloop     
Feestelijke borrel ter gelegenheid van 25 jaar RGA

De Verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen nadert zijn voltooiing! Sinds begin 2020 werken overheden in de RGA samen aan de opstelling van deze strategie. Op 17 september van 14.00 tot 16.00 uur praten wij raads- en Staten bij over de stand van zaken. Naar verwachting wordt de Verstedelijkingsstrategie op 25 november 2021 tussen Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma Ruimte en Transport vastgesteld. Over de uitvoering van de strategie wordt vervolgens een bestuursakkoord gesloten.

Indien u zich nog wilt aanmelden voor deze bijeenkomst kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: info@regiogroningenassen.nl.

Achtergrond Verstedelijkingsstrategie

De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is een van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Afgesproken is om deze Woondeal verder uit te werken in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA).

De Verstedelijkingsstrategie wordt uiteraard niet vanaf nul bedacht en getekend. De RGA bestaat al een kwart eeuw en in die 25 jaar hebben we altijd afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid, bedrijventerreinen en de ruimtelijke kwaliteit van de regio.

25 jaar RGA

25 jaar geleden werd de Regiovisie voor de regio Groningen-Assen vastgesteld. Door de corona-pandemie leek het er lange tijd op dat dit jubileum geruisloos aan ons voorbij zou gaan. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, zien wij toch een mogelijkheid om dit heuglijke feit alsnog te vieren. Wij nodigen u uit voor een feestelijke borrel aansluitend op de bijeenkomst over de Verstedelijkingsstrategie.

Wij ontmoeten u graag na afloop in de foyer bij het auditorium om met ons het glas te heffen op 25 jaar regionale samenwerking!

Namens de Stuurgroep,
Mirjam Wulfse, voorzitter

Namens het Regiobureau,
Betty de Boer, directeur

Aanmelden

Aanmelding bijkomst verstedelijkingsstrategie 17-09-21
Deelnemers Regio Groningen-Assen
Logo Regiomonitor@2x

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen