Jan Loeters (Rabobank): Het Economisch Platform als ontmoetingsplek en aanjager van initiatieven

“Het mooie aan het Economisch Platform is dat deelnemers vanuit het onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten en gezamenlijk zaken op gang brengen. Ondernemers bepalen daarbij de agenda”, aldus Jan Loeters, directeur van de Rabobank (Stad en Midden Groningen) en voorzitter van de trekkersgroep.

Het doel van het Economisch Platform is de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties.

Tijdens de bijeenkomst van 17 november stond het vestigingsklimaat centraal en werd er gewerkt aan een gezamenlijk businessmodel voor de regio, ook als invulling van de agenda voor de komende jaren. Jan: “De bijeenkomst in the Big Building was een interessante. Met opnieuw een heel gemêleerd gezelschap. Duidelijk werd ook dat we nog meer moeten samenwerken en dat er nog veel mogelijkheden onbenut zijn.”Er is gesproken over economische clusters en met name ook de kansen voor verbindingen daartussen. “Vooral de landbouw kwam als sterk cluster bij ons tafelgesprek naar voren en dat hier nog veel mogelijkheden liggen voor verbinding met andere clusters. Zeker ook in relatie tot de ontwikkeling naar een circulaire economie. Bijvoorbeeld Avebe met de nieuwe ontwikkelingen rond aardappelzetmeel, maar ook de mestproblematiek veehouderij waar kansen liggen  voor restproducten."

Het Economisch Platform bewijst inmiddels zijn waarde. Afgelopen jaren hebben diverse thema’s op de agenda gestaan en zijn mooie resultaten bereikt. Onder meer als het gaat om de aansluiting van techniek in het onderwijs, werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en verbetering van de export naar Duitsland. Heel erg blij is Jan Loeters ook met de resultaten op het gebied van financiering voor het MKB. “Twee jaar terug heeft het Economisch Platform dit thema op de agenda gezet en diverse financierende partijen uitgedaagd om hierin meer samen te werken. Partijen als de NOM, SNN, Kredietunie Groningen, NL Investeert en de Rabobank hebben tijdens deze bijeenkomst toegezegd meer te willen gaan samenwerken. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren er toe geleid dat partijen elkaar makkelijker en sneller weten te vinden en ondernemers beter van dienst kunnen zijn, ook in het doorverwijzen naar andere financiers.  Jan geeft aan dat tijdens de bijeenkomst in Utrecht vorige week deze aanpak is besproken en nu ook landelijk nu navolging krijgt. Het Economisch Platform heeft hierin een belangrijke aanjagende rol in gespeeld!"

Regio Groningen-Assen