Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven: samenwerking versterken en talent verbinden

Het OTP heeft een verkenning uitgevoerd naar de samenwerking en aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Conclusie is dat er al veel wordt samengewerkt tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Maar ook dat partijen zich graag willen inzetten voor verdere verbetering hiervan. Belangrijke aanbevelingen zijn het belang van het delen van kennis en ervaringen, het uitwisselen van goede voorbeelden en het versterken van het organiserend vermogen.

De verkenning is afgelopen voorjaar met een groep stakeholders besproken, waarbij de vraag is gesteld óf en hoe we dit verder kunnen oppakken. Vanuit diverse instellingen en organisaties bleek enthousiasme en draagvlak. In het verlengde hiervan is gekeken hoe we als Regio Groningen-Assen dit concreet een stap verder kunnen brengen. Samen met de bestuurlijke trekkers is afgesproken  of we één of enkele pilot(s) in de regio kunnen starten. Het OTP heeft aangeboden om hier regionaal een rol in te willen spelen vanuit haar ervaring en kennis.  

De verkenning, in opdracht van de Regio Groningen-Assen en de regio Eemsdelta, is van start gegaan om te onderzoeken hoe de aansluiting tussen scholen en bedrijven verbeterd kan worden en op welke wijze wij kunnen komen tot een plan van aanpak. Einddoel is om de beste samenwerkende regio te worden op dit terrein. Het OTP (voorheen Ondernemerstrefpunt) uit Groningen heeft de verkenning uitgevoerd en hiervoor diverse gesprekken gevoerd met mensen vanuit het onderwijs, overheid en de bedrijvenverenigingen. Verder is een enquête verspreid onder bedrijven en is in november 2016 een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor alle stakeholders.

Het onderzoek laat zien dat er al veel gebeurt op dit thema maar ook dat er nog veel te winnen valt in de regio. Belangrijke conclusies hierbij zijn het belang van het delen van kennis en ervaringen, het uitwisselen van goede voorbeelden en het versterken van het organiserend vermogen. Komende tijd worden de aanbevelingen verder uitgewerkt en wordt onderzocht of we in de regio één of enkele pilots kunnen starten. In elk geval worden hiervoor gesprekken gevoerd in de gemeenten Noordenveld, Assen en  Hoogezand-Sappemeer. Het definitieve adviesrapport is hier te downloaden.

Wat is OTP?
OTP is een stichting die talenten en bedrijven bij elkaar willen brengen en hiervoor verschillende activiteiten en evenementen organiseert. Het OTP is een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen en de gemeente Groningen.

 

Regio Groningen-Assen