Home | Lets Regio 2022

Let’s Regio: Geschiedenis van de Toekomst

over de Ruimtelijke Kwaliteit in de regio Groningen – Assen

Tijdens de achtste editie van het stad-Groningse inspiratiefestival Let’s Gro organiseerden we op vrijdag 4 november in het Forum samen met Stichting Libau en Strootman Landschapsarchitecten een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen Assen. Let’s Regio dus! Hier ziet u een impressie van de bijeenkomst in woord en beeld. Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

Videoverslag

Het was een vol programma met drie sprekers, diverse stellingen en discussie met het publiek. Presentator Jelte Posthumus, wist er op een aangename manier de vaart in te houden. Aan het begin van de bijeenkomst vroeg hij directeur van Stichting Libau Dorien Fröling wat het belang is van deze bijeenkomst is. Ze zei: “Dit is een mooie regio, je mag best stellen dat we hier goud in handen hebben, maar hoe behouden we dat voor de toekomst en toekomstige generaties? Hoe maken we goede keuzes voor de lange termijn, dat is waar een strategie voor nodig is.”

Zef Hemel is planoloog en hoogleraar, hij bekleedt de Abe Bonnema-leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. Onder de titel ‘Geschiedenis van de Toekomst’ nam hij het publiek zo’n 40 jaar mee terug in de tijd toen hij meewerkte aan 4 scenario’s voor het Nederland in 2050. Toen al voorzag men grote effecten van diverse (klimaat)crises op de samenleving anno 2050. Verrassend actueel. “Maar nadenken over de toekomst, daar zijn we nu niet goed meer in”, zo stelt Hemel, “het is allemaal moeilijk, moeilijk, terwijl in die tijd de gezamenlijke verbeeldingskracht alle ruimte kreeg.”

Joran Lammers van Strootman Landschapsarchitecten werkt onder meer mee aan de groenblauwe laag in de Verstedelijkingsstrategie van Regio Groningen – Assen. Zijn presentatie draaide om het maken van keuzes. Als voorbeeld nam hij (drink)water als voorbeeld. De helft van wat de Groningers aan drinkwater gebruiken komt uit het stroomgebied van de Drentse Aa. Daarvan wordt zo’n 40% benut voor douchen. Maar, zo stelde Lammers: “Het gaat in de toekomst niet alleen om 50.000 extra mensen die douchen, er komen bijvoorbeeld datacenters bij die extra water verbruiken, er is meer vervuiling van het water, er is water nodig voor dier en natuur, verdroging speelt. Dus harde keuzes: óf douchen óf snel internet óf natuur.”

Tim Willems-Kruize is stedenbouwkundige en atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Stichting Libau. Hij ging onder andere in op hoe je een brede benadering van ruimtelijke kwaliteit concreet handen en voeten geeft. Willems-Kruize gebruikte hiervoor het zogeheten kwaliteitskwadrant, naar een concept van Sandra van Assen en José van Campen. Dit omvat diverse formele en informele instrumenten als basis voor een gesprek of kapstok voor het proces. Dan kan het gaan om het opstellen van een gebiedsbiografie, de inzet van inspiratieteams en overzichten van landschaps- en gebiedswaarden. “De kracht hiervan zit in het gesprek, maar ook in de inbreng door de expertise van ontwerpers en planologen in dat gesprek.”

Het publiek reageerde serieus en kritisch op de stellingen van de sprekers. Een greep uit de reacties:

“We zijn zo vaak te laat. Wat we hier nu doen had eigenlijk moeten gebeuren vóórdat de locaties voor woningen vaststonden.”

“De suggestie dat je met innovatie de problemen de baas kunt worden, is een grove onderschatting van de enorme opgaven waar we voor staan. We moeten wel degelijk minderen en kiezen.”

Betty de Boer, directeur van de RGA, sloot de bijeenkomst af. “Dit is het begin van de zoektocht naar wat precies ruimtelijke kwaliteit is en daarover moeten we in gesprek gaan én blijven. Dat de geschiedenis een rol speelt voor de toekomst, is duidelijk aan bod gekomen deze middag. Voor velen was het feit dat men al in 1987 sprak over extreme weersituaties, dé verrassing van deze inspirerende bijeenkomst. Dit smaakt naar meer!”

In de Newsroom van het Forum was na afloop de gelegenheid om na te praten over de bijeenkomst.

Hoe nu verder?

De regio Groningen-Assen heeft tijdens de bijeenkomst veel Ideeën opgedaan om verder op te pakken. Naast deze ideeën liggen er bij de regiopartners al de nodige visie- en beleidsdocumenten en overlegstructuren. We beginnen met te kijken waarin de verschillen zitten en wat de gezamenlijke deler is. Hierbij is het kwaliteitskwadrant een handig instrument om de documenten te ordenen. Deze inventarisatie wordt onder andere uitgevoerd binnen de opdracht van Strootman in het kader van de Verstedelijkingsstrategie. Samen met de regiopartners gaan we daarna verder invulling geven aan het thema ruimtelijke kwaliteit. Waarbij het regiobureau vooral het informele gesprek wil organiseren, om te inspireren en te motiveren op basis van een gezamenlijk gedragen panorama van de regio. Vragen over of suggesties voor het thema ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen? Mail met grotenhuis@regiogroningenassen.nl

 

(Fotograaf Jan Buwalda)

Foto's