Let's Regio! 'Geschiedenis van de Toekomst'

Vanaf Forum Woontoren En Ommeland

Voor wie

Voor iedereen die de regio een warm hart toedraagt

Wanneer

Tijdens Let’s Gro,
vrijdag 4 november 15.00 – 16.00 uur

Waar

Rabozaal Forum Groningen

Over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen

Met de grote opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, werken, energie en natuur komt de ruimtelijke kwaliteit in stad en regio onder druk te staan. Hoe kunnen we recht doen aan de historische waarden van het gebied en natuur en water de ruimte geven? Regio Groningen-Assen, Libau en Strootman Landschapsarchitecten gaan daarover tijdens Let’s Gro graag met jou in gesprek. Let’s Regio dus!

Programma

14.45 uur: Inloop
15.00 uur: Opening door presentator Jelte Posthumus
15.05 uur: ‘De geschiedenis van de Toekomst’ door Zef Hemel, hoogleraar regionale planning
15.20 uur: Historische waarden van het landschap door stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize van Libau
15.30 uur: Op zoek naar de blinde vlekken met Joran Lammers van Strootman Landschapsarchitecten
15.40 uur: Tafelgesprek met Zef Hemel, Tim Willems-Kruize, Joran Lammers en een discussie met de zaal
15.55 uur: Afsluiting door Betty de Boer (RGA) en Dorien Fröling, directeur Libau
16.15 uur: Nazit in de Newsroom van het Forum

Denk en praat je met ons mee? Samen maken we de regio Groningen-Assen nóg mooier!

De sprekers

Foto: Merlijn Doomernik

Zef Hemel

Planoloog en hoogleraar Zef Hemel (1957) studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een proefschrift waarvoor hij in 1994 de Prof. Ter Veen Prijs ontving. Sinds 2022 bekleedt hij de Abe Bonnema-leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Van 2001 tot 2004 was Hemel directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. In 2004 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij directielid werd van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Daar organiseerde hij in 2009 ‘Vrijstaat Amsterdam’, het begin van een ander soort planning: open, democratisch, verantwoord en duurzaam. Van 2012 tot 2022 was hij hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam (de Wibautleerstoel), wat hij combineerde met werk voor de Amsterdam
Economic Board. Zo probeerde hij in 2016 leerlingen van basisscholen te laten nadenken over de toekomstige economie door ze ‘hun eigen toekomst te laten
dromen’ in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok.  

Tijdens Let’s Regio vertelt Hemel over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’ waarbij hij als startpunt het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit Nederland Nu Als Ontwerp (1987) neemt. Met de bril van toen kijkt hij naar de ruimtelijke kwaliteit van de regio in 2050. Dit spiegelt hij aan het heden en aan hoe onze generatie naar de toekomst kijkt.

Foto: Janna Bathoorn

Tim Willems-Kruize

Stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize (Utrecht, 1972) is atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau, de adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in de provincies Groningen en Drenthe. Tim heeft tijdens zijn loopbaan in verschillende functies bij diverse overheden en ontwerpbureaus gewerkt in het midden en noorden van het land.

Team Ruimtelijke Kwaliteit, met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, is huisadviseur bij tal van overheden in Groningen en Drenthe. Het team werkt op verschillende schaalniveaus aan de kwaliteit van de leefomgeving, variërend van het formuleren van kaders voor complexe opgaven tot het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Sinds 2021 organiseert het team voor gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK). Dit steunpunt, het enige in Nederland, wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aan de hand van het net verschenen Kwaliteitskwadrant i.o. uit het onderzoeksprogramma Q-factor van Van Assen en Van Campen, gaat Tim tijdens Let’s Regio in gesprek over verschillende mogelijkheden om te werken aan ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen.

Foto: Strootman Landschapsarchitecten

Joran Lammers

Joran Lammers is de grote schaalexpert bij Strootman Landschapsarchitecten, een ontwerpbureau voor zowel landschappelijke als stedelijke opgaven. In hun projecten ontwerpen ze vanuit de overtuiging dat ‘groen’ kan bijdragen aan de gezondheid van mensen en dat de nabijheid van groen meer dan ooit belangrijk is. Ze richten zich op een duurzame, gezonde en mooie omgeving, met aandacht voor mensen, dieren en natuur.

Joran kent het Noorden goed en werkt hier aan complexe integrale opgaven zoals het ‘Ruimtelijk perspectief A7-corridor’ in opdracht van de gemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen. Recent maakte hij in samenwerking met Jan Willem Erisman ‘Ontspannen Groningen’: een onderzoek naar de stikstof-, water- en biodiversiteitsopgaven en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze expertise zet hij nu in voor een groenblauwe laag in de Verstedelijkingsstrategie van Regio Groningen Assen (RGA)’ in samenwerking met De Zwarte Hond.

In zijn presentatie gaat Joran in op de verstedelijkingsopgave in de RGA in relatie tot ‘groenblauwe’ kansen en opgaven. Welke impact heeft verstedelijking op de groene omgeving? En hoe kan verstedelijking bijdragen aan een mooiere, groenere en gezondere leefomgeving?

[wufoo username="tfeleeuwarden" formhash="mv5gq8k0iafk1g" autoresize="true" height="442" header="show" ssl="true"]
Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen